Związki hamujące monoaminooksydazę

Zaburzenia czynności serca, prowadzące do zgonu po stosowaniu leków stymulujących receptory (5-adrenergiczne, spotykano szczególnie często u chorych na dychawicę oskrzelową, Śmiertelność z powodu niekontrolowanego stosowania tych leków w inhalatorach przejściowo zwiększyła się z 1,4% do 7,4%. Spowodowane to było nagłym obniżeniem siły skurczu lewej komory i dysrytmią, zależnymi od niepożądanego działania izo- prenaliny [3],

Metabolizm. Aminy katecholowe mobilizują substraty energetyczne z komórek, w których są one magazynowane. Wykazują działanie hiper- glikemizujące zarówno w wyniku nasilenia glikogenolizy wątrobowej, jak i mięśniowej. Wpływają hamująco na proces uwalniania insuliny z komórek P wysp trzustki. Innym działaniem jest silne uwalnianie wolnych kwasów tłuszczowych i glicerolu z adipocytów, a także nasilenie katabolizmu białek. Pobudzenie adrenergiczne zwiększa także biosyntezę i uwalnianie hormonów tarczycy do krwi.

Skóra. W przypadku przedostania się płynu z dożylnego wlewu kroplowego zawierającego norepinefrynę do tkanki podskórnej, objawiającym się nagłym zblednięciem i później martwicą w okolicy wkłucia igły, pomocne jest natychmiastowe wstrzyknięcie 5 – 10 ml izotonicznego roztworu chlorku sodowego zawierającego 2,5 mg fentolaminy oraz 300 j.m. hialuronidazy. ‚

Działanie .niepożądane leków zmniejszających syntezę epinefryny (np. metylodopa) przejawia się uczuciem zmęczenia, hipotonią ortostatyczną, zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi, wysypkami skórnymi, hamowaniem laktacji i miesiączkowania, zaburzeniami libido i objawami psychotycznymi (depresja -halucynacje) [4, 5, 6],

Związki hamujące monoaminooksydazę wpływają hipoglikemizująco [1]. Leki fi-adrenolityczne, a zwłaszcza propranolol, sprzyjają powstawaniu hipoglikemii, szczególnie wtedy, gdy podaje się ten lek łącznie z insuliną lub pochodnymi sulfonylomocznika, Do niepożądanych działań leków blokujących receptory jl-adrenergiczne należą: ujemne działanie inotro- powe, skurcz mięśni gładkich oskrzeli, przewodu pokarmowego i macicy.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>