Zmniejszenie wydalania kortykosteroidów w moczu

Zmniejszenie wydalania metabolitów kortyzolu w moczu notuje się już w ciągu pierwszych 24-48 h po zastosowaniu aminogiutetimidu, jednak efekt ten znika szybko po odstawieniu leku.

Mitotan (Mitotan, Lysodren) uszkadza układ mitochondrialny komórek wytwarzających steroidy, prowadząc w konsekwencji do ich destrukcji i do zahamowania steroidogenezy. Jest przeznaczony do leczenia raka kory nadnerczy, a także jako uzupełnienie leczenia chirurgicznego. Może spowodować przejściowe ustępowanie przerzutów raka kory nadnerczy. Średnia dawka lecznicza wynosi 4-10 g/24 h, wyjątkowo do 20 g/24 h. Po uzyskaniu remisji podtrzymująca dawka dobowa wynosi zazwyczaj 1,5-3 g, W czasie stosowania mitotanu należy stosować leczenie substytucyjne, podobnie jak w niedoczynności kory nadnerczy. Objawy niepożądane, jakie może wywoływać mitotan, to mdłości, wymioty, uszkodzenie miąższu wątroby, leukopenia, małopłytkowość, zaburzenia w układzie nerwowym, łysienie.

Zmniejszenie wydalania kortykosteroidów w moczu zaznacza się później niż w przypadku stosowania aminogiutetimidu, ale utrzymuje się znacznie dłużej po przerwaniu kuracji. Dlatego też mitotan bywa stosowany w wybranych przypadkach zespołu Cushinga, w mniejszych dawkach niż ze wskazań onkologicznych. W pełnoobjawowyra okresie choroby stosuje się 2-6 g/24 h, natomiast dawka podtrzymująca wynosi 1-2g.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>