Zmiany powstające w organizmie w przebiegu podniecenia seksualnego

Przebieg podniecenia seksualnego u mężczyzn ma tylko jeden wzór. Oznacza to, że reakcje seksualne występujące u wszystkich mężczyzn są do siebie podobne – niezależnie od rodzaju, przebiegu i natężenia bodźców seksualnych. Reakcje seksualne mężczyzny mają więc charakter bardziej repetywny niż informacyjny, tj. nie dostarczają one informacji o rodzaju i natężeniu bodźców seksualnych. Oczywiście, zdarza się przy tym, że w zależności od rodzaju i techniki bodźców stymulacyjnych erekcja członka w czasie przedłużającej się fazy podniecenia częściowo lt – Seksuologia społeczna

I zanika, po czym nagle powraca i tak dzieje się naprzemiennie wiele razy. W porównaniu z męskim diagram przebiegu podniecenia seksualnego kobiety wykazuje 3 wzory reakcji. Trzeba przy tym podkreślić, że nawet te 3 rodzaje reakcji seksualnych są jedynie bardzo uproszczonymi wzorami rozlicznych i bardzo różnorodnych reakcji seksualnych kobiety. Wzory tych reakcji mają charakter informacyjny, gdyż ich przebieg jest wybitnie uzależniony od rodzaju, intensywności i czasu trwania bodźców.

Masters i Johnson (1966) dzielą reakcje seksualne mężczyzny i kobiety na 4 fazy różniące się czasem trwania, intensywnością doznań i odczuć oraz reakcjami cielesnymi. Są to fazy: podniecenia, plateau, orgazmu i ustępowania podniecenia. .

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>