Zawartość krwinek płytkowych we krwi obwodowej

Badanie histologiczne. Zmiany dotyczą drobnych naczyń skóry właściwej, naczyń włosowatych, małych tętniczek i żyłek i polegają na rozszerzeniu światła, obrzęku śródbłonków, a także drobnych zakrzepach. Dokoła naczyń są widoczne nacieki, w okresach wczesnych głównie leu- kocytarne, następnie złożone z limfocytów. Krwinki białe wielojądrza- ste wykazują objawy rozpadu (leukocytoklazja). W obrębie ściany naczyń może występować martwica włóknikowata.

Badanie immunofluorescencyjne. U niektórych osób można stwierdzić, zwłaszcza w wycinkach pobranych z miejsc ze świeżymi zmianami, obecność złogów immunoglobulin i dopełniacza w ścianie naczyń [6],

Badania laboratoryjne. Zawartość krwinek płytkowych we krwi obwodowej jest, z wyjątkiem przypadków plamicy małopłytkowej idiopatycz- nej (Werlhoffa), w tej grupie prawidłowa. Nie stwierdza się też odchyleń w czynnikach krzepnięcia. Dość często występuje Ieukocytoza, duże stężenie antystreptolizyn w surowicy, stwierdza się dodatnie próby śródskór- ne z antygenami bakteryjnymi oraz często obecność ognisk zakaźnych w nerkach, migdałkach itp. W niektórych przypadkach za pomocą badań alergologicznych i testu transformacji udaje się ustalić związek zmian z przyjmowanymi lekami.

Leczenie. Podobnie jak w innych chorobach naczyniowych jest wskazane podawanie leków ogólnie odczulających i zmniejszających przesięk przez śródbłonek naczyń włosowatych, jak związków wapnia, witaminy C, preparatu Rutinoscorbin lub innych leków działających na naczynia. Bardzo często podaje się także antybiotyki zgodnie z wynikami posiewu i antybiogramu. W przypadkach ciężkich jest wskazane leczenie skojarzone antybiotykami i kortykosteroidami podawanymi doustnie lub domięśniowo, jeśli nie ma przeciwwskazań ze strony innych narządów. Leczenie miejscowe polega na stosowaniu maści z antybiotykami lub maści obojętnych, a w razie zmian sączących – okładów z rumianku lub pędz- lowanie wodnymi roztworami barwników. Jeśli chorzy skarżą się na świąd, a zmiany zapalne nie są zbyt nasilone, to można stosować papki lub maści chłodzące z mentolem.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>