ZASTOSOWANIE W LECZNICTWIE

Moczówka prosta (diabetes insipidus). Moczówka prosta, jako choroba, której istotą jest niedobór hormonu antydiuretycznego – wazopresyny, jest głównym wskazaniem do leczenia substytucyjnego wazopresyną. Lekiem z wyboru w moczówce prostej jest DDAVP jako preparat Adiuretin SD (Spofa), który podaje się donosowo w dawce 5-20 gg {1-3 krople). Przed wprowadzeniem do lecznictwa DDAVP stosowano w leczeniu mo- czówki prostej wyciąg z tylnego płata przysadki w postaci tabaczki lub wolno wchłaniający się preparat wazopresyny – taninian wazopresyny (Pitressin tannate), który podawano domięśniowo w dawce 5 j. co 24- -36 h. Obecnie stosowanie tych preparatów, obarczonych w odróżnieniu od DDAVP znacznym działaniem niepożądanym (p. str. 26), jest w leczeniu moczówki prostej niewskazane.

Moczenie nocne (ennresis nocturna). W leczeniu moczenia nocnego u dzieci z powodzeniem zastosowano analog wazopresyny DDAVP. Lek stosuje się do nosa, w jednorazowej dawce wieczornej 5-20 gg. Uzyskano pozytywne wyniki u ok. % leczonych dzieci, przy czasie leczenia od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Hemofilia 1 choroba von Willebranda, Wazopresyna zwiększa poziom globuliny antyhemofilowej (czynnika VIII). Z tego względu stosuje się DDAVP wr leczeniu hemofilii i choroby von Willebranda [15, 25].

Zaburzenia pamięci. Wspomniany już powyżej korzystny wpływ wa- zopresyny na procesy zapamiętywania i przypominania, stwierdzony zarówno u zwierząt doświadczalnych, jak i u ludzi, jest podstawą prób jej stosowania w zaburzeniach pamięci różnego pochodzenia (po zatruciach, urazach mózgu, w starości). Pozytywne wyniki uzyskiwano przy stosowaniu donosowym „natywnej” wazopresyny, jak również jej analogów: DDAVP oraz deglicynamidoargininowazopresyny. Szczególnie dogodny w stosowaniu jest ostatni z wymienionych analogów, gdyż nie wykazuje działania obwodowego, a tym samym zachowując korzystny wpływ na pamięć nie wywiera wpływu na ciśnienie krwi i nie hamuje diurezy.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>