Zasady są generalizacją skuteczności społecznej

Wydaje się, iż podwójna orientacja (zasady i skuteczności) jest ważna także i dlatego, że nie wystarcza powoływanie się tylko na zasady, gdyż mają one charakter historyczny, zasięgi zróżnicowane, różne lekcje jednostkowe i kolektywne. ‘

Zasady są generalizacją skuteczności społecznej, ale nie tylko, bo mogą mieć i inne wymiary, i inne źródła. Nie da się udowodnić, że nawet i w określonej sytuacji zawsze istnieje taki czyn, który jest słuszny (tylko to rozwiązanie na zasadzie oczywistości nie jest alternatywne) i dlatego tylko powinien być dokonany, że jest obowiązkiem jedynie słusznym. Nawet w przypadku alimentacji przez rodzica, jakkolwiek charakter tego czynu jest moralny (przez wartość „drugi człowiek”, przez wartość własnego „ja”-„moje”), to jednak istnieje alternatywa wychowania dziecka przez ojca, co może być sytuacyjnie nie mniej „słuszne”, a bardziej lub mniej skuteczne. Zasada słuszności, rozumiana jak wyżej, jest trudna w realizacji, bo trudno się upierać przy tym, że każdy ma właściwy (adekwatny) osąd rzeczywistości, w której działa, szczególnie że działania seksualne wywołują szereg emocji zakłócających ten osąd25. Zasada prakseologiczna, zawierająca postulat optymalizowania działań efektywnych, jest ważną częścią praktyki, ale dopiero po wyborźe takiej zasady moralnej, która by sama mogła wnieść coś do treści norm i pojęć moralnych.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>