ZABURZENIA WYNIKAJĄCE Z NIEPOŻĄDANYCH DZIAŁAŃ CYTOSTATYKÓW

Wszystkie leki cytostatyczne w efekcie końcowym uszkadzają biosyntezę lub wewnątrzkomórkowe funkcje kwasów nukleinowych hamują więc szczególnie wzrost szybko dzielących się komórek, w których zachodzi szybka biosynteza DNA [43].

Zestawiając tego rodzaju działania leków cytostatycznych z intensywną aktywnością mitotyczną komórek gruczołowych żołądka i jelit można stwierdzić, że oprócz działań niepożądanych tych leków w odniesieniu do szpiku, drugim ważnym, aczkolwiek ubocznym, punktem ich wpływu jest cykl rozwojowy enterocytów. Na przykład nitrogranulogen uszkadza powierzchnię błony śluzowej jelita cienkiego i okrężnicy, powodując jej zanik. U 80% chorych występują nudności, długotrwałe wymioty, niekiedy biegunka.

Nudności, wymioty i bóle brzucha występują u ok. 20% chorych otrzymujących cyklofosfamid, niezależnie od drogi podawania leku.

Busulfan, wykazujący dużą toksyczność wobec układu krwiotwórczego, na komórki błony śluzowej przewodu pokarmowego działa słabiej i powoduje znacznie mniejsze jej uszkodzenie, które często występuje z opóźnieniem. Uszkodzenie to jest prawdopodobnie wtórnie spowodowane wylewami krwi powstającymi w następstwie zmniejszania liczby krwinek płytkowych.

Chlorambucyl stosowany doustnie w dawkach dobowych nie przekraczających 1,5 mg powoduje nudności i wymioty u 10% leczonych. Podobne objawy obserwowano po leczeniu melfalanem. Przy szybkim wprowadzaniu leków cytostatycznych dożylnie objawy, takie jak: nudności, wymioty, biegunka łub bóle brzucha, mogą zależeć od toksycznego wpływu tych leków na ośrodki nerwowe.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>