Zaburzenia w prawidłowym cyklu jajeczkowania

Czynniki anatomo-patologiczne, które są przyczyną zaburzeń w występowaniu miesiączki, mogą być zarazem powodem bolesnego miesiączkowania (dysme- norrheoa) z wszelkimi jego objawami. W związku z zaburzeniami w występowaniu prawidłowego popędu płciowego oraz wykształceniem się cech płciowych drugo- i trzeciorzędnych w okresie pokwitania nieraz ujawnia się obojnactwo rzekome (hermaphroditismus spurius).

Obfite, a często bardzo niebezpieczne krwawienia miesięczne okresu pokwitania nie zawsze przedstawiają jednolity obraz kliniczny. Znaczną rolę odgrywają tutaj zaburzenia w prawidłowym cyklu jajeczkowania, nie można jednak zapominać i o innych czynnikach patologicznych, z których np. krwawiączka bywa czasem wymieniana jako przyczyna przewlekłych, obfitych i niebezpiecznych krwawień miesięcznych tego okresu.

Spośród chorobliwych objawów okresu pokwitania należy tu wymienić ostry, bolesny obrzęk gruczołu mlecznego (mastiłis adolescentium) oraz nadmierny przerost tego gruczołu. Inne choroby kobiecych narządów rodnych nie są dla tego okresu charakterystyczne. Często wspominane i spostrzegane objawmy, jak np. białkomocz pokwitających, przerost gruczołu tarczycowego, zaburzenia sercowe i naczynioruchowe, błędnica itd., są cierpieniami tylko pośrednio związanymi z ginekologią, jakkolwiek jest rzeczą pewną, że znaczenie ich dla przyszłego życia kobiety może być bardzo wielkie.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>