Układ moczowy

Układ moczowy. Uszkodzenia układu moczowego nie wymagają zazwyczaj zabiegu w trybie nagłym. Kurczliwość naczyń i torebka nerkowa stwarzają warunki stosunkowo małego krwawienia z dużych uszkodzeń. Widziałam kilkakrotnie bezobjawowo przebiegające rozległe rozerwania nerki i oderwanie tętnicy nerkowej. Wskazania do zabiegu wykazuje dopiero arteriografia. Natomiast dużym zagrożeniem zwłaszcza w urazie układu moczowego jako komponenty urazu mnogiego – jest zagrożenie wtórnym zakażeniem, nawet po zastosowaniu antybiotyków, trzeba to powikłanie brać pod uwagę. W materiale przedstawianym w Budapeszcie urazy cewki często towarzyszą innym urazom – w połowie wszystkich przypadków. Bardzo dobre wyniki przedstawiano po pierwotnym zeszyciu cewki (Dolecki 82). v

Układ kostny i części miękkie kończyn. Złamania są najczęstszym elementem urazu wielonarządowego. Rzadko są one przyczyną bezpośredniego zagrożenia życia, stwarzają jednak zagrożenie zakażeniem i później kalectwem. Kierunkiem postępowania jest po wyprowadzeniu ze wstrząsu jak najszybciej trwale zespolić odłamy, jak najoszczędniej usunąć tkanki miękkie i jak najszczelniej zamknąć rozległą ranę (nawet za pomocą przeszczepów skóry) – jest zasadą nowoczesnej traumatologii.

Uszkodzenie twarzo-czaszki. Częste stosunkowo uszkodzenia twarzy u dzieci są czasem bagatelizowane w świetle innych, za grażających życiu. Mają one jednak szczególne znaczenie dla przyszłości dziecka zarówno ze względu na czynność stawu żuchwowego, prawidłowy zgryz jak i uniknięcie zniekształceń twarzy, zauważenie wycieku płynu mózgowo-rdzeniowego z nosa i z ucha. Wczesna konsultacja z chirurgiem szczękowym, laryngologiem i kontrola aż do czasu ukończenia wzrostu szczęki jest często konieczna.

Ciężki uraz wielonarządowy komasuje wiele trudnych problemów traumatologii dziecięcej na jednym przypadku i wymaga rozwiązania ich bardzo szybko i bezbłędnie. Wymaga to wiedzy i doświadczenia. Każdy taki przypadek – to egzamin naszych umiejętności i nerwu chirurgicznego.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>