Sygnały

Zachowanie poszukujące jest mobilizowane przez wrodzone mechanizmy wewnętrzne, a właściwy jego obiekt (bodziec) jest rozpoznawany na podstawie cech odpowiadających charakterystyce WMW. Ta charakterystyka ma u wielu gatunków tło nabyte. Sam WMW jako taki jest wrodzony, natomiast cechy bodźca {który będzie znosił wykonywaną przez WMW blokadę zachowania spełniającego) wyznacza doświadczenie nabyte w okresie wrażliwości (czyli w okresie krytycznym) na drodze mechanizmu imprinting. Tą drogą WMW ulega modyfikacji przez doświadczenie powstaje więc WMW T doświadczenie = WMWD, w którym D wniosło informację o właściwym sygnale znoszącym blokadę. Zachowanie spełniające (konsumacyjne) rozwija się w7 czasie, także na podstawie wzajemnej wymiany sygnałów zachodzącej między partnerami aż do etapu kopulacji. Prócz wspomnianych już poprzednio sygnałów wdrażających kolejny etap zachowania spełniającego spotyka się także sygnały, które to zachowanie przerywają. Podobny skutek wywiera brak któregoś z sygnałów, który powinien się pojawić. Tak na przykład samiec ptaka pokrywa samicę dopiero po wykonaniu przez nią gestu przycupnięcia do podłoża. Samce nie są zdolne do wykonania tego gestu. Z tej przyczyny na przykład w homoseksualnych parach złożonych z dwóch kaczek płci męskiej zachowanie spełniające urywa się na etapie poprzedzającym bezpośrednio samą kopulację. Specyficzność gatunkowa następujących po sobie sygnałów zapobiega w warunkach naturalnych omyłkowym, gatunkowo nieprawidłowym aktom konsumacyjnym.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>