Studia etnografowów polskich

Jest nader interesujące, iż etnografowie polscy wskazali w swoich studiach poświęconych życiu górali Podhala na początku XIX w. na występowanie obyczajów nader podobnych do skandynawskich nattefrieri (Ko- walska-Lewicka, 1967). Oto w jednym z rękopisów znajdujących się w zbiorach Ossolineum (Ludwik Kamiński, 1830) znajdujemy opis nocnych zalotów za jawną wiedzą rodziców i całej wsi: „Noc to dopiero prawdziwa uciecha dla młodzi góralskiej! Każden niemal wyrostek kochankę posiada – a schodzą się po nocach, najczęściej się to dzieje, iż razem spać się kładą […], dziwna, iż takiego spółkowania przedślubnego nie mają sobie za występek każący moralność i obyczajność, ale przeciwnie dziewka widziałaby się zhańbioną, jeśliby kochanka nie miała, a zalotnością swą niemal od lat młodych, bo od 13 -14, już zachodzi drogę parobkowi, ośmiela go sobą, żartem, śmiechem, wolnym słowem przynęca i oswaja zupełnie”. Jak konkluduje na podstawie tego opisu A. Kowalska-Lewic- ka, „młodzież góralska od najwcześniejszych lat współżyła z sobą płciowo, bynajmniej się z tym nie ukrywając”. Tego rodzaju swoboda była aprobowana i uznawana przez rodziców, którzy udostępniali córce izbę z nie krępującym wejściem lub… oknem. Cała wieś wiedziała o łączących młodych stosunkach, traktując je jako normalny wstęp do małżeństwa, nie miano jednak do nikogo pretensji, jeśli nie zawsze to się małżeństwem kończyło.

Analogiczne dane dotyczące wieku XIX (tego wieku, który uchodzi dzisiaj za wiek solidności mieszczańskiej!) wykazują tylko nasilenie się tego trendu. S. Rubin i B. Westergaad (1890), którzy zbadali tę sprawę w 50 wiejskich gminach, konkludowali na podstawie tych badań: „około % kobiet zawierających małżeństwo posiada dzieci z okresu panieńskiego lub też jest w stanie odmiennym w chwili zawierania małżeństwa”.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>