STREFA EMOCJONALNA CZŁOWIEKA

Sfera emocjonalna człowieka od niedawna stała się przedmiotem dociekań ze strony nauki. Dlatego dotychczasowa wiedza o fizjologii i patologii ludzkich uczuć jest niewielka. Poznawanie prawidłowości rządzących powstawaniem, przebiegiem, ekspresją i przemijaniem uczuć człowieka jest bardzo utrudnione ze względu na ogromną złożoność zagadnień, ściśle wiążących się z rozwojem całokształtu osobowości człowieka oraz brakiem obiektywnych metod badania. Próby uchwycenia korelacji subiektywnych uczuć z reakcjami fizjologicznymi, stanowiącymi substrat procesów emocjonalnych, wymagają zachowania jak najsurowszych kryteriów metodologii naukowej. Próby interpretacji wyników tych badań wymagają ogromnej rozwagi. Wszystko to zmusza do wielkiej ostrożności w stawianiu hipotez oraz do skrupulatnego ich sprawdzania, z zachowaniem wszelkich reguł dotyczących obiektywizmu naukowego. Hipotezy te, aczkolwiek w bardzo uproszczonej formie, muszą być jednak stawiane oraz sprawdzane, jeśli sferę emocjonalną człowieka chcemy poznać w większym stopniu niż uczyniliśmy to dotychczas.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>