Stopniowa mielinizacja dróg mózgowych

Stopniowa mielinizacja dróg mózgowych następująca po urodzeniu powoduje dojrzewanie czynnościowe układu nerwowego. Reakcje pochodzenia podkorowego stają się zależne od kory mózgowej. Kora staje się bardziej pobudliwa, noworodek czuwa dłużej. W miarę dojrzewania prążkowia i kory mózgowej ruchy noworodka stają się bardziej celowe i dowolne. Od 1-0—14 dnia życia zaczyna się rozwój pierwszych odruchów warunkowych, wytwarzających się na tle istniejących odruchów bezwarunkowych.

Zmysły. Noworodek reaguje na światło, jednak nie umie ustalić spojrzenia. Zaczyna on dostrzegać błyszczące przedmioty w końcu pierwszego miesiąca życia. Nie wiadomo, kiedy noworodek zaczyna słyszeć. Smak jest u noworodka dobrze rozwinięty, również czucie dotyku

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>