Różnice w działaniu LBA po zastosowaniu doustnym lub miejscowym

Przeprowadzono również liczne badania nad interakcją LBA z innymi lekami stosowanymi w jaskrze. Stwierdzono, ze atenolol podany w kroplach do oka na zmianę z adrenaliną obniża ciśnienie śródoczne słabiej, niż gdy był podawany uprzednio sam [738], Podobne wyniki opisuje Ohrstróm [756], stosując miejscowo timolol wymiennie z adrenaliną. Oba leki wspólnie obniżały ciśnienie śródoczne słabiej, niż gdy podawano tylko sam timolol. Przy stosowaniu tego skojarzonego leczenia LBA z adrenaliną zauważono rozszerzanie źrenicy. Gdy LBA (atenolol lub propranolol) podawano zdrowym ochotnikom doustnie, a miejscowo do oka adrenalinę stwierdzono synergiczne obniżenie ciśnienia śródocznego po zastosowaniu obu leków [755, 756].

Różnice w działaniu LBA po zastosowaniu doustnym lub miejscowym autorzy próbują tłumaczyć różną wielkością stosowanych w obu przypadkach dawek oraz stopniem wywieranego efektu blokującego receptor

ß-adrenergiczny w oku, który jest największy przy podaniu timololu w kroplach, a mniejszy po zastosowaniu atenololu lub propranololu doustnie.

Również labetalol – LBA, który blokuje zarówno receptory ß, jak i a [153, 302] – podany dożylnie [549] u narkotyzowanych królików, jak i miejscowo [718] obniżał ciśnienie śródoczne, ciśnienie ogólne krwi i zmniejszał stosunek obu tych ciśnień.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>