ROK 1970 I DYSKUSJA NA TEMAT TTL

Przed 1970 r. w piśmiennictwie toczyła się szeroka dyskusja nad tym, który mechanizm alergii jest wykrywany za pomocą TTL. Obecnie wartość tego testu jest uznana zarówno w rozpoznawaniu zmian polekowych typu wczesnego [kompleksy immunologiczne na powierzchni limfocytu), jak późnego {przekaźniki alergii późnej wytwarzane przez limfocyty) i przyjmuje się, że wyjcrywa on limfocyty obdarzone pamięcią immunologiczną w stosunku do danego leku [32],

– 10. Test hamowania migracji makrofagów i krwinek białych (leukocytów). Wykrywa on jeden z przekaźników alergii późnej, a mianowicie wytwarzany przez limfocyty czynnik hamowania migracji (MIF). Test może być wykonywany metodą bezpośrednią z krwinkami białymi krwi obwodowej badanego lub metodą pośrednią, z makrofagami zwierząt do- świadczainych jako komórkami wskaźnikowymi (ryc. 6.6). Test hamowania migracji wykrywa w części przypadków alergię na antybiotyki, szczególnie penicylinę [9, 12, 26, 28, 40, 43, 49, 53], salicylany [44, 53j i niektóre inne leki, takie jak nilrofurazon, fenylobutazon, chloroproma- zyna, barbiturany oraz preparaty złota [49, 53], Zdaniem niektórych autorów [19] leki takie, jak streptomycyna, pochodne fenotiazyny i sulfonamidy powodują nieswoiste hamowanie migracji, co nie zostało jednak potwierdzone w innych pracach [44, 51, 53]. Według Backera i wsp. [4] test hamowania migracji w wykrywaniu uczulenia na leki obdarzony jest małą czułością.

Pewne rozbieżności wyników uzyskiwanych przez różnych autorów mogą zależeć od różnic metodyki, na które zwraca uwagę Brostoff [6], proponując równocześnie pewnego rodzaju standaryzację metody.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>