Rehabilitacja w stwardnieniu rozsianym – ciąg dalszy

Aktualne kierunki w rehabilitacji chorych ze stwardnieniem rozsianym przedstawił Grochmal (Kraków) oraz Woyciechowska-Camenga w pracy przesłanej ze Stanów Zjednoczonych. Doświadczenia i wrażenia z pobytu naukowo-szkoleniowego w Stanach Zjednoczonych przekazała Dragon (Rybnik). Podkreślano wT pierwszej kolejności sprawę rehabilitacji psychicznej. Dopiero bowiem po prawidłowym poinformowaniu o rozpoznaniu oraz zaakceptowaniu nowej sytuacji przez chorego i rodzinę można wprowadzać szeroko rozumianą rehabilitację wraz z kinezyterapią. Leczenie ruchem może być stosowane przez oddziały szpitalne i powołane do tego instytucje, ale przede wszystkim musi być prowadzone w sposób ciągły w środowisku chorego, z możliwością konsultacji w poradni rehabilitacyjnej oraz w miejscu zamieszkania chorego przez rehabilitacyjną ekipę wyjazdową (Kwolek, Selwą, Sobocka z Rzeszowa).

– 0 stosowanych formach kinezyterapii i jej efektach mówili Kijowski (Repty), Nowak-Janczyn, Władzińska-Grzywacz (Kraków). Pierwsze zachęcające doświadczenia z zastosowaniem hipoterapii u chorych ze stwardnieniem rozsianym przedstawili Kwolek i Pop (Rzeszów).

Ważnym zagadnieniem, szeroko dyskutowanym była sprawa rehabilitacji socjalno-zawodowej. Stwierdzono, że zbyt mało chorych stara się nadal pracować zawodowo, co jest ważne zarówno dla nich, jak i dla społeczeństwa. Podtrzymywanie aktywności zawodowej jest zarazem bardzo cennym elementem leczenia. W ten proces musi się włączać zarówno środowisko, w którym chory żyje, jak i zakłady pracy, a przede wszystkim istyfucje służby zdrowia oraz komisje (KIZ), które nie mogą bezkrytycznie orzekać, iż chory nie kwalifikuje się do żadnej pracy. Większość chorych może i powinna podejmować różne rodzaje pracy, stosownie do posiadanej sprawności psychofizycznej, co zostało omówione w referacie Waszkowskiego i Płaksiaka (Rzeszów) na temat zwalczania barier psycho-społecznych. Możliwość zatrudnienia ma przede wszystkim Spółdzielczość Inwalidzka, ale również i inne zakłady pracy.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>