Przyswajanie i przemiana składników odżywczych

Przyswajanie i przemiana składników odżywczych i mineralnych. Noworodek przyswaja białko dobrze, wydziela małe ilości azotu w moczu, tak że ma dodatni bilans azotowy pod koniec pierwszego tyg. życia. U noworodka prawidłowy poziom białka w surowicy lub osoczu wynosi około 6 g’%, u wcześniaków około 4,5 g%. Niedobór ten dotyczy głównie globulin. Węglowodany proste są głównym źródłem pożywienia noworodka, który trawi je bardzo dobrze. Natomiast trawienie skrobi jest upośledzone. Węglowodany proste dochodzą do krwi w postaci dekstrozy. Poziom cukru we krwi noworodka może spaść do 4-0 mg%, nie dając żadnych klinicznych objawów hipoglikemii. Wchłanianie tłuszczu u noworodka jest słabe. Wysoka zawartość białka, a niska tłuszczu w siarze jest zgodna ze zdolnością przyswajania pożywienia przez noworodka. Szczególnie słabe jest wchłanianie tłuszczu u wcześniaków. W związku z tym tracą one dużo tłuszczu w stolcach, i to więcej tłuszczu z mleka krowiego, mniej z mleka kobiecego. W zależności od rodzaju pożywienia matki noworodek rodzi się z większymi lub mniejszymi zapasami soli mineralnych i witamin. Tylko duże niedobory w diecie matki dają wyraźne objawy niedoboru u noworodka i objawy te występują raczej w okresie późniejszym niż noworodkowym. W życiu płodowym połowa całego zapasu wapnia gromadzi się w ostatnich tygodniach ciąży. Fosfor gromadzi się u płodu podobnie jak wapń. Poziom fosforu w surowicy krwi noworodka równa się 5,55 mgn/o, wapnia 11 mg%. Podczas gdy poziom wapnia po urodzeniu spada, rośnie poziom fosforu, co może doprowadzić do tężyczki noworodka. Przyczyną tego stanu jest fizjologiczna niedomoga gruczołów przytarczycznych. Ilość żelaza w organizmie płodu zależy od diety matki. W wątrobie wcześniaka znajduje się mniej żelaza niż u noworodka donoszonego.

Czynność nerek i regulacja elektrolitów i wody. Po przejściu z życia płodowego do pozapłodowego noworodek zachowuje równowagę kwa- sowo-zasadową. Istnieje u niego tendencja do kwasicy, lecz jest ona wyrównana.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>