Przewód pokarmowy

Przewód pokarmowy. Trzy godziny po urodzeniu powietrze znajduje się już w całym przewodzie pokarmowym. Przewód pokarmowy noworodka ma dużą powierzchnię wydzielniczą i chłonną, natomiast mięś- n-iówkę bardzo słabą, co ułatwia rozszerzenie przełyku, żołądka, jelit. Większość pożywienia opuszcza żołądek w ciągu 3—4 godzin, reszta może zalegać do 8 godzin. Już u wcześniaka stwierdzamy obecność enzymów dla trawienia białek, tłuszczu i węglowodanów z wyjątkiem skrobi.

Noworodek oddaje przez pierwszych kilka dni życia smółkę, przez następnych kilka dni zielonawe, luźne „przejściowe stolce”, a następnie dopiero prawidłowe stolce niemowlęce. Smółka, składająca się z enzymów, wód płodowych, mazi płodowej, meszku, połkniętych, złuszczo- nych nabłonków błon śluzowych, śladów krwi, znajduje się w jelitach w ilości 6-0—2-0-0 g. Smółka jest koloru czarnozielonego, konsystencji mazi. Stolce przejściowe są zapewne skutkiem zakażenia przez bakterie dotąd jałowego przewodu pokarmowego. Inwazja bakteryjna następuje mniej więcej w końcu pierwszej doby życia.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>