Przerywanie ciąży

Tego rodzaju przerwania ciąży są dokonywane za pomocą środków lekarskich, chemicznych, termicznych, jak i mechanicznych. Wykonywane często niewprawną ręką i bez uwzględnienia warunków jałowości są powodem ciężkich obrażeń narządu rodnego, jak i następowych zakażeń.

Liczba poronień samoistnych jest olbrzymia. Według statystyk na 100 porodów przypada 9 poronień, przy czym liczba ta musi być znacznie większa, gdyż bardzo wczesne przerwania ciąży zwykle uchodzą uwadze chorych i lekarzy. Są one uważane za opóźnione miesiączkowanie. Prawie każda kobieta kilkakrotnie rodząca przebywa przynajmniej jedno poronienie samoistne.

– b) mechanizm poronienia.

Ponieważ mechanizm poronienia różni się w znacznym stopniu od mechanizmu porodowego, zapoznamy się z jego przebiegem. We wczesnym okresie ciąży nie następuje jeszcze przegrupowaniie warstw mięsnych macicy, a więc podział jej na część czynną i bierną, przeto bóle powodują równomierny, ze wszystkich stron, ucisk na jajo płodowe i równoczesne rozciąganie się obu ujść, spowodowane pociąganiem za wiązki mięsne, dochodzące do nich. Ujścia rozwierają się jeszcze przed tym, zanim zacznie napierać na nie dolny biegun jaja płodowego. Jest to rozwieranie czynne. Jajo pod wpływem bólów stopniowo wciska się w miejscu najmniejszego oporu, a więc rozwierającego się ujścia wewnętrznego i rozszerza jak klin kanał szyi, w kierunku od ujścia wewnętrznego do zewnętrznego. Ponieważ rozwieranie kanału odbywa się bardzo wolno, przeto i poronienie trwa dłużej, niż poród. Dlatego we wczesnych poronieniach nie obserwujemy skrócenia szyi, lecz wyłącznie rozszerza się jej kanał, przez który przesuwa się jajo w całości lub częściami. Czasami u pierwiastek ujście zewnętrzne stawia opór tak duży, że pomimo bólów nie rozwiera się i jajo tkwi całkowicie w rozdętej szyi.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>