Profilaktyka i rehabilitacja zawodowa

Z przytoczonych danych widać, że istnieje w Polsce ogromne zagrożenie poszerzenia się zakresu występowania chorób zawodowych. Stawia to przed profilaktyką i rehabilitacją zawodową specjalne zadania łagodzenia tych niebezpiecznych trendów. Rolę tę spełniają zawodowe przychodnie rehabilitacyjne zorganizowane są one jednak w nielicznych zakładach pracy. Bardzo niepopularne i mało stosowane są ćwiczenia korekcyjne w czasie przerw w pracy, powszechna zaś rekreacja i kultura fizyczna, stanowiąca antidotum na opisane zagrożenia, nie zagościła w modelu życia ludzi pracy w Polsce ze względów ograniczeń bazowych, materialnych, a nade wszystko świadomościowych.

Należy na podstawie badań (m. in. w problemie węzłowym 08.18) zbudować w jak najkrótszym czasie probabilistyczny model epidemiologiczny i dalsze modele prognozujące rozwój poszczególnych działów i form rehabilitacji zawodowej w Polsce.

Dane te winna uzupełnić prognoza demograficzna, jak również prognoza postępowania degradacji środowiska naturalnego i wynikających stąd zagrożeń zdrowia populacji generalnej. Prognozy te winny być uzupełniane daleko idącymi przewidywaniami, rozwoju nowych dziedzin gospodarki, przemysłu etc., tworzącymi nowe zawody, które niosą zagrożenia niepełnosprawnością. fi. Sport w rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>