Problem estetycznych funkcji tematyki seksualnej

Wreszcie sztuka o tematyce seksualnej wciągana bywa w służbę reklamy. Tematyka seksualna uważana jest za szczególnie atrakcyjną, ciekawiącą odbiorcę wszelkich przedmiotów o wartości użytkowej. Łącząc technikę reklamy plastycznej czy słownej z motywami seksualnymi, kształtować można zakres konsumpcji określonych towarów. Przykładem może tu być reklama samochodów prezentowanych w salonach przez odpowiednio umodelowane kobiety, stanowiące dodatkowy motyw dekoracyjny, plakaty reklamujące perfumy, plakaty filmowe, ilustracje i obowoluty książek z elementami przedstawień o tematyce seksualnej.

Możnd też mówić o funkcjach poznawczych sztuki o tematyce seksualnej. Najbardziej jednoznacznym przykładem jest film, który może kształtować postawy ludzkie, dostarczając pewnej sumy informacji o sprawach życia seksualnego. Istnieją też filmy z założenia uświadamiające, wręcz instruktażowe (np. produkcji RFN Helga). Ale i w sztuce czystej zawarte są, niezależnie. od zamierzenia artysty, pewne informacje dotyczące tego złożonego zjawiska. Oczywiście, że edukacja poprzez sztukę nie jest nigdy wystarczająca, że dzieło sztuki stanowi jedynie rodzaj „pomocy naukowej”, jest elementem poglądowym, ułatwiającym poznanie zagadnień związanych

Jeśli chodzi o problem estetycznych funkcji tematyki seksualnej w dziele sztuki, to z jednej strony otwiera się tu horyzont zagadnień szczegółowych, które należą do teorii sztuki, jak np., jakimi środkami artystycznymi osiągane są nowe wartości, specyficzne, których nie da

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>