PRAWIDŁOWOŚĆ ŻYCIA LUDZKIEGO

Prawidłowością życia ludzkiego jest także to, że każde przeżycie wyrasta z pewnej historii, ma swoją przeszłość i celuje ku przyszłości, że wszelkie akty ludzkiej świadomości zakorzenione są w osobowości człowieka. Na tym tle zarysowuje się paradoks aktu seksualnego przypadkowego, z partnerem nieznanym, tylko dla zapewnienia sobie chwilowej rozkoszy. Akt taki nie ma swojej historii, jego motywacja tkwi jedynie w biologicznych potrzebach człowieka, i nie ma dalszego ciągu, gdyż nie zamierza się kontynuować współżycia. Aczkolwiek w zamierzeniu miał on być zaspokojeniem potrzeby psychicznej powstałej na gruncie biologicznym, w skutkach okazuje się zaprzeczeniem psychicznych potrzeb człowieka.

Próba zatem wydzielenia zachowań seksualnych z całokształtu życia, ze skomplikowanej tkanki przeżyć, z naturalnych prawidłowości psychicznego rozwoju, w imię wolności, wyzbycia się negatywnych komplikacji życiowych, prowadzi do odcięcia od siebie bogatego źródła przeżyć i głębszych korzyści, jakie stwarza życie seksualne. W świetle tych rozważań postulat całkowitej swobody seksualnej, choć uzasadniony biologicznie i w pewnej mierze psychologicznie, nie znajduje swojego filozoficznego potwierdzenia, gdy weźmie się pod uwagę to, że człowiek jest wartością i jako wartość powinien być przez drugiego człowieka traktowany.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>