Poziom bilirubiny

Rozróżniamy dwie postacie bilirubiny: 1) pośrednią, czyli hęmobilirubinę, 2) bezpośrednią, czyli cholebilirubinę. Bilirubina pośrednia jest nierozpuszczalna w wodzie, działa toksycznie na komórki. Zostaje ona związana z kwasem glukuronowym na glu- kuronian bilirubiny, czyli bilirubinę bezpośrednią, łatwo rozpuszczalną w wodzie. Do związania bilirubiny z kwasem glukuronowym są potrzebne pewne enzymy wątroby. Tylko w postaci glukuronianu może bilirubina zostać wydalona z krwi do moczu lub żółci, i tylko w tej postaci traci swoją toksyczność.

Poziom bilirubiny już w krwi pępowinowej jest wyższy niż u dorosłego i może dochodzić do 2,5 mg%. W pierwszych dniach życia, wskutek niedojrzałości wątroby, istnieje niedobór enzymów wątroby wiążących bilirubinę pośrednią z kwasem glukuronowym, przez co zwolnione jest wiązanie bilirubiny pośredniej i jej wydalanie. Bilirubina pośrednia gromadzi się we krwi, powstaje hiperbilirubinemia. Nie jest więc ona spowodowana nadmiernym rozpadem czerwonych krwinek, gdyż rozpad ten jest u noworodka taki sam jak u dorosłego. U noworodków donoszonych hiperbilirubinemia nie przekracza 12 mg% i trwa kilka dni.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>