Polekowe zmiany płucne

Niektóre przypadki przebiegają na pograniczu form ostrej i przewlekłej. Zmiany płucne w przebiegu polekowego trzewnego tocznia rumieniowatego (SLE) i guzkowego zapalenia tętnic [34] sugerują, że ok. 20% przypadków SLE jest spowodowanych lekami. W piśmiennictwie wymienia się ponad 20 leków [48], które mogą wywołać SLE. Są to prokainamid, hydralazyna, hydrazyd kwasu izonikotynowego, fenytoina, penicylina, sulfonamidy, tetracykliny, streptomycyna, gryzeofulwina, me- tylotiouracyl, fenylobutazon, rezerpina, glikozydy naparstnicy, złoto, tia- zydy, propy]otiouracyl, metylodopa, kwas p-aminosalicylowy, po wielu lekach blokujących receptory (5-adrenergiczne, jak praktolol, propranolol, pindolol, labetolol, acébutolol [6] i kilka rzadziej stosowanych leków. Objawy kliniczne są takie same jak w ,,zwykłym” SLE, to jest zmiany płucne z zajęciem opłucnej.

Zmiany płucne identyczne zarówno klinicznie, jak i anatomopatolo- gicznie z guzkowatym zapaleniem tętnic może wywołać wiele leków: jodki, sole arsenu, preparaty rtęciowe, fenytoina, penicylina, tiouracyl, feno- tiazyna i sulfonamidy [3, 47].

Polekowe (chemicznej zapalenie płuc. Bronchografia, w czasie której nastąpiło masywne wypełnienie pęcherzyków płucnych środkiem cieniującym, może spowodować odczyn zapalny z objawami klinicznymi przypominającymi zapalenie pluć.

Do grupy tej należy zaliczyć zapalenie płuc wywołane środkiem owadobójczym, parakwatem. Po pewnym czasie (kilka dni) od przeniknięcia parakwatu do organizmu przez przewód pokarmowy, pojawiają się zmiany typu aveolitis, bronchioütis i tworzenie błon hialinowych. Często występuje odczyn opłucnowy. Najczęściej zatrucie takie kończy się zgonem.

Inne zmiany polekowe w miąższu płucnym i tkance śródmiąższowej. Wiele zmian trudno jest sklasyfikować, poza tym zmiany w płucach są pewnym fragmentem polekowych zmian ogólnoustrojowych. Należą do nich zwapnienia w płucach w czasie leczenia witaminą D 14] i wapniem.

Leki immunosupresyjne sprzyjają powstawaniu zakażeń, jak: grzybicy płuc, bakteryjnemu, wirusowemu lub pierwotniakowemu zapaleniu płuc, ujawnieniu gruźlicy itp.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>