POLEKOWE PRZEWODN1ENIE IZOTONICZNE

Etiologia i patogeneza [3, 6, 8, 12, 17, 18j. Przewodnienie izotoniczne może być następstwem: a) nadmiernej podaży izotonicznego roztworu chlorku sodowego lub izomolalnego roztworu o składzie elektrolitowym zbliżonym do składu płynu pozakomórkowego chorych z upośledzoną czynnością wydzielniczą nerek, b) nadmiernego podawania doustnie wodorowęglanu sodowego (np. chorym z chorobą wrzodową dwunastnicy) lub c) podawania leków zwiększających zatrzymywanie sodu w nerkach. Spośród tych ostatnich należy wymienić ACTH (hormon ten pobudza wydzielanie kortyzolu i aldosteronu), kortyzol, aldosteron, dezoksykortyko- steron, syntetyczne pochodne kortyzolu oraz wyciągi lukrecji (zawierają glicyryzynę oraz kwas glicyrytynowy, wykazujące działanie podobne do aldosteronu). Ponadto znanych jest wiele leków zwiększających zatrzymywanie sodu i wody w organizmie, przy czym mechanizm tego działania jest nie znany lub mało poznany. Do nich zalicza się pochodne pirazo- lonu (aminofenazon, butazolidynę, preparaty Rheumopyrin i Tomanol), salicylany, niektóre leki przeciwnadciśnieniowe (rezerpinę, metyldopę, guanetydynę, diazoksyd) oraz niektóre hormony (estrogeny, androgeny, syntetyczne pochodne testosteronu o działaniu anabolicznym).

Polekowe izotoniczne przewodnienie jest rzadko spotykane u osób ze sprawnie działającym układem krążenia oraz z nie uszkodzoną czynnością wątroby i nerek. Występuje ono jednak często u chorych z przewlekłą niewydolnością krążenia, z marskością wątroby, nerczycą lub z niewydolnością wydalniczą nerek.

Obraz kliniczny. Charakteryzuje się wzrostem masy ciała spowodowanym zatrzymywaniem wody (obrzęki). Ponadto u chorych zażywających steroidy nadnerczowe lub wyciągi z lukrecji stwierdza się wzrost ciśnienia tętniczego krwi oraz nierzadko hipokaliemię.

Rozpoznanie. Opiera się głównie na wywiadach (szybki przyrost masy ciała po zażyciu określonego leku). Należy pamiętać o tym, że wymienione wyżej leki mogą ujawnić, uprzednio nie rozpoznaną, chorobę serca, wątroby lub nerek.

Leczenie. Polega na odstawieniu leku wywołującego obrzęki lub, jeśli to nie jest możliwe, stosowaniu leków moczopędnych oraz podawaniu diety bez- lub malosolnej,

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>