Płuca noworodka

Płuca noworodka są w chwili urodzenia ściśnięte i wypełnione wodami płodowymi. Po urodzeniu wody płodowe zostają wydalone przez nos i usta, a reszta ich wchłonięta w płucach. Fizjologiczna niedodma płuc, z którą noworodek się rodzi, ustępuje bardzo szybko. Płuca rozprężają się pod wpływem ujemnego ciśnienia wytwarzanego przez klatkę piersiową i przeponę. Pierwszy wdech noworodka wymaga największego ciśnienia ujemnego (2-0—3-0 cm słupa wody), do następnych, wdechów wystarczy mniejsze ciśnienie ujemne (3—9 cm słupa wody). U wcześniaków fizjologiczna niedodma płuc utrzymuje się dłużej i może powodo-wać różne powikłania. Powietrze oddechowe wynosi u noworodka 2-0 cm3, częstość oddechów 4-0/min. Oddycha on szybko i płytko, jednak już wkrótce po urodzeniu oddychanie noworodka staje się dostateczne i wydolne.

Krążenie krwi. Po przecięciu pępowiny i z pierwszym wdechem następują duże zmiany w krążeniu płodowym. W krążeniu płodowym krążenie płucne zawiera tylko małą ilość krwi, z rozpoczęciem oddychania łoże naczyniowe płuc wypełnia się krwią. Po przecięciu pępowiny odpada duży system naczyń (pępowina, łożysko), wzrasta ciśnienie krwi w aorcie, a obniża się ciśnienie w żyle próżnej dolnej i prawym przedsionku. Wskutek obniżenia ciśnienia krwi w prawym przedsionku, ciś-nienie krwi w lewym przedsionku staje się większe niż w prawym, zastawka otworu owalnego zamyka się. Pod pływem zwiększonego utleniania krwi zamyka się (czynnościowo) przewód tętniczy Botalla. Przepływ krwi przez otwór owalny i przewód tętniczy ustaje. Jeżeli nasycenie krwi tlenem zmniejszy się, przewód tętniczy staje się znów drożny. Przez krótki czas po urodzeniu część krwi może przechodzić z powrotem z aorty do krążenia płucnego przez zamykający się przewód tętniczy. Jest to opisane przez Barcrofla „krążenie noworodkowe”, faza pośrednia między krążeniem płodowym a krążeniem normalnym. Przestawienie z krążenia płodowego na krążenie normalne na ogół następuje bardzo sprawnie. Anatomiczne zamknięcie przewodu tętniczego i otworu owalnego następuje w przeciągu kilku tygodni. Po przecięciu pępowiny naczynia pępowinowe kurczą się pod wpływem większego nasycenia krwi tlenem, zimna i bodźców mechanicznych. Objętość krwi noworodka równa się 8—1-0% jego wagi. Jeżeli odpępni się noworodka dopiero po ustaniu tętnienia, otrzyma on dodatkowo około 1-0-0 ml krwi z łożyska. Nie ustalono dotąd, czy ma to jakie znaczenie dla noworodka. Naczynia włosowate noworodków donoszonych wytrzymują bez objawów uszkodzenia ciśnienie ujemne do 5-0-0 mm sł. rt. Naczynia włosowate wcześniaków są znacznie bardziej łamliwe. Ciśnienie krwi skurczowe wynosi u noworodków donoszonych w pierwszym dniu życia około 65 mm sł. rt., 1-0 dnia życia około 8-0 mm sł. rt.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>