Periodyka erekcji w czasie snu

– 17. Erekcje w czasie snu oraz przy bezsenności. Niniejsze wyniki uzyskano w czasie badania dwóch 27-letnich zdrowych mężczyzn, których pozbawiono snu na przeciąg 114 i 112 godzin (Jova- nović i wsp., 1971). U obu zarejestrowano erekcje w czasie snu przed eksperymentem oraz w czasie snu wypoczynkowego po zakończeniu długiego okresu bez snu. Przed eksperymentem pozbawienia snu u obu badanych zaobserwowano erekcje, które nie różniły się od erekcji grupy osób badanych w wieku 20 – 30 lat. Wszystkie erekcje przebiegały okresowo i były prawie zawsze silne lub bardzo silne. Po pozbawieniu badanych snu zarejestrowano u nich tylko słabe erekcje.

– 18. Lęk i marzenia senne o treści lękowej osłabiają erekcję marzenia senne o symbolicznej lub realnej treści seksualnej wzmagają erekcje.

– 19. Periodyka erekcji w czasie snu w grupach mężczyzn młodszych i starszych: okresowość występowania erekcji w czasie snu spotyka się również u dzieci, młodzieży i starszych mężczyzn (liczących ponad 50 lat).

– 20, Łechtaczkowe erekcje w czasie snu u kobiet. Badania przeprowadzono na 10 zdrowych kobietach między 25 a 30 rokiem życia (ryc. 9). Przyrząd do mierzenia temperatury, którym się posłużono, rejestrował zmiany temperatury poczynając od 0,1°C ta czułość aparatu była wystarczająca, ponieważ przy erekcjach łechtaczki wzrost temperatury wahał się od 0,3 do 0,8°C (przeciętnie 0,4 do 0,5°C). Zarejestrowano także wyższe przyrosty temperatury, które jednak występowały dość rzadko.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>