Pediatrzy

Pediatrzy winni być szczególnie zainteresowani w ochronie dzieci przed promieniowaniem jonizującym. Przemawia za tym również coraz sprawniejsze dążenie pediatrii do ulepszenia metod zapobiegania. Dzieci są bardziej wrażliwe i więcej narażone na promieniowanie aniżeli dorośli. Należy się u nich liczyć z dłuższym okresem sumowania dawki.. Małe rozmiary ich ciała powodują trudności w operowaniu przesłoną, a zwiększona zawartość wody w ustroju zwiększa ilość promieniowania rozproszonego. Jest to zwłaszcza niebezpieczne z powodu zwiększonej liczby podziałów komórkowych w tym wieku i zwiększonej aktywności szpiku. Dodać do tego należy brak współdziałania w czasie badania i wyższe położenie gonad. W wyniku stosunek ciała napromieniowanego do nienapromieniowanego podczas badania rtg jest u dzieci dużo wyższy niż u dorosłych.

Wszystkie powyższe uwagi zobowiązują do jak największego ograniczenia prześwietleń, ochrony dzieci przed wykonywaniem zbytecznych badań rtg lub izotopowych przez ścisłe ustalanie wskazań, jak również do jak najdalszej ochrony płodu przez zrewidowanie wskazań do pelwi- metrii rentgenowskiej, ustalenia położenia i ustawienia płodu, czy też’ jego obecności za pomocą promieni rtg. Z zagadnieniami powyższymi łączy się kontrola naświetlań. W książeczkach zdrowia dzieci w stanie Massachutes wprowadzono specjalne rubryki, w których odnotowuje się ilość i jakość wykonanych badań rtg. Należałoby również wprowadzić większą kontrolę przez czynniki nadrzędne. Dotychczas nie wymaga się specjalnych kwalifikacji od lekarzy obsługujących aparaty rtg.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>