Haemophilus influenzae

Radiologicznie występuje obraz odoskrzelowego zapalenia płuc, umiejscowionego przeważnie w dolnych płatach. Często spotyka się wysięk i ropniaki opłucnej.

Do zapalenia płuc dochodzi przede wszystkim u chorych na cukrzycę i alkoholi-ków. W obrazie radiologicznym początkowo stwierdza się zagęszczenia w dol-nych płatach płuc. Może dojść do powstania ropni płuc i wysięku

Dalej

Kłopoty z nerkami

Co więcej, na krótko przed wydarzeniami, które zaraz opiszę, został zakwalifikowany na podstawie wyników badań do ubezpieczenia na życie na sumę miliona dolarów. Jego rodzice byli po siedemdziesiątce, trzej bracia i siostra nie mieli – na ile było mu wiadomo – żadnych kłopotów ze zdrowiem. Kiedy podczas ostatniego badania kontrolnego

Dalej

NIE TYLKO SŁOŃCE JEST WINNE

Ważna też jest wysokość geograficzna, ponieważ w wyższych partiach rozrzedzona atmosfera zatrzymuje mniej szkodliwych dla naszej skóry promieni. Przed niebezpiecznymi promieniami słonecznymi chroni nas do pewnego stopnia ozon, występujący w dużych ilościach na wysokości 10-12 tysięcy metrów (gdzie latają

Dalej

Samorodna hiperkalciuria

Obecność guza przytarczycy stwierdza się tylko u około 5 do 7 procent pacjentów produkujących kamienie wapniowe. Nadmierne stężenie wapnia we krwi i moczu może być spowodowane także przez inne czynniki. Typowym przykładem jest przerzut nowotworu z dowolnej części ciała do kości. Wysoki poziom wapnia we krwi

Dalej

Przyczyny bezsenności

U wielu ludzi myślenie o zasypianiu staje się obsesyjne. Im usilniej starają się wywołać uczucie senności, tym bardziej stają się trzeźwi. W rezultacie sypialnia kojarzy im się nie ze snem, lecz z nocnym czuwaniem i zaczyna pełnić rolę bodźca wywołującego reakcję warunkową. Są jak psy Pawłowa, które karmiono na dźwięk dzwonka.

Dalej

Skrajna nadwaga

Im mniej taki otyły człowiek je i im więcej się rusza, tym oszczędniej jego organizm spala kalorie, a on sam wcale nie chudnie. Czyli inaczej mówiąc, na dietę reaguje zmniejszeniem zapotrzebowania energetycznego – jak gdyby utrzymanie nadmiernej wagi było dla niego rzeczą najważniejszą. Co więcej, kiedy taki pacjent jest

Dalej

Słabe osiągnięcia starszych

Wyrabiana w sobie przez całe życie otwartość na nowe idee i doświadczenia nie zatraci się nagle na starość. Podobnie utrwalone poczucie pewności siebie i wiara, że panuje się nad swoim życiem, że wszystkiego można dokonać, jeżeli się tylko spróbuje, bardzo pomagają w późniejszym życiu. Słabe osiągnięcia starszych nie są

Dalej

Ból krzyża i rwa kulszowa

Niekiedy chory nie może przybrać pozycji siedzącej ani stojącej. Pod wpływem leżenia ostry ból ustępuje dość szybko, ale bóle o mniejszym nieco nasileniu pozostają przez okres 2-3 tygodni.

Ostre napady bólów są typowe dla rozerwania pierścienia włóknistego, a następnie dla okresowego wkleszczania się fragmentów rozkawałkowanego jądra między tylne krawędzie trzonów kręgowych.

Dalej

Zaburzenia w prawidłowym cyklu jajeczkowania

Czynniki anatomo-patologiczne, które są przyczyną zaburzeń w występowaniu miesiączki, mogą być zarazem powodem bolesnego miesiączkowania (dysme- norrheoa) z wszelkimi jego objawami. W związku z zaburzeniami w występowaniu prawidłowego popędu płciowego oraz wykształceniem się cech płciowych drugo- i trzeciorzędnych w okresie pokwitania nieraz ujawnia się obojnactwo rzekome (hermaphroditismus spurius).

Obfite, a często bardzo niebezpieczne krwawienia miesięczne okresu pokwitania nie zawsze przedstawiają jednolity obraz kliniczny. Znaczną rolę odgrywają tutaj zaburzenia w prawidłowym cyklu jajeczkowania, nie można jednak zapominać i o innych czynnikach patologicznych, z których np.

Dalej

Kastracja zwierząt

Wyniki eksperymentów przeprowadzonych na innych łożyskowcach są zgodne z wynikami uzyskanymi przez Josta w doświadczeniach na królikach. Wells i współpracownicy (1954) obserwowali znaczne zmniejszenie się wielkości pomocniczych męskich gruczołów płciowych u płodów szczurzych, kastrowanych w 18 dniu, i wyraźną ich redukcję u płodów kastrowanych w okresie późniejszym. Raynaud (1950) stwierdził żeńską organogenezę zatoki moczowo-płciowej, żeńskich narządów płciowych oraz zawiązków gruczołów mlecznych u myszy, których gonady zostały zniszczone promieniami rentgenowskimi.

Dalej

Zmiany powstające w organizmie w przebiegu podniecenia seksualnego

Przebieg podniecenia seksualnego u mężczyzn ma tylko jeden wzór. Oznacza to, że reakcje seksualne występujące u wszystkich mężczyzn są do siebie podobne – niezależnie od rodzaju, przebiegu i natężenia bodźców seksualnych. Reakcje seksualne mężczyzny mają więc charakter bardziej repetywny niż informacyjny, tj. nie dostarczają one informacji o rodzaju i natężeniu bodźców seksualnych. Oczywiście, zdarza się przy tym, że w zależności od rodzaju i techniki bodźców stymulacyjnych erekcja członka w czasie przedłużającej się fazy podniecenia częściowo lt – Seksuologia społeczna

Dalej

Ciąża trąbkowa

W porównaniu z ciążą jajnikową ciąża trąbkowa jest zjawńskicm o wiele częstszym. Uwzględniając fakt, że pęknięcie pęcherzyka Graafa wyrzuca niejako jajo poza obręb jajnika i że dostaje się ono z reguły w bezpośrednie sąsiedztwo strzępków ujścia brzusznego trąbki, uprzywilejowanie jej jako siedziby ciąży pozamacicznej jest rzeczą zrozumiałą.

Dalej