Atebryna (Mepacrine, Ouinacrine)

Objawy: wysypka podobna do szkarlatynowej, uszkodzenie wielo- nerwowe z objawami ataksji, psychozy toksyczne.

Leczenie: płukanie żołądka z węglem, środki krążeniowe, podawanie suprareciny.

Dalej

POSOCZNICA

Zakażenie określane tą nazwą występuje prawie z reguły w następstwie ran i obrażeń w obrębie przewodu płciowego. W wyjątkowych przypadkach ma ono cechy powikłania już uprzednio istniejących w ustroju spraw bakteryjnych (np. zapalenia migdałków, zapalenia ucha środkowego itp.j.

Dalej

Zasady są generalizacją skuteczności społecznej

Wydaje się, iż podwójna orientacja (zasady i skuteczności) jest ważna także i dlatego, że nie wystarcza powoływanie się tylko na zasady, gdyż mają one charakter historyczny, zasięgi zróżnicowane, różne lekcje jednostkowe i kolektywne. ‘

Dalej