GORĄCZKA GRUCZOŁOWA (MONONUKLEOZA ZAKAŹNA)

Gorączka gruczołowa (mononucleosis infectiosa) wywołana jest przez wirus o szczególnym powinowactwie do komórek siateczki (wirus retikulotropowy). W obrazie klinicznym, który bywa dość różnorodny, dominują objawy: powiększenie węzłów chłonnych, zwłaszcza szyjnych, powiększenie śledziony, zmiany we krwi, polegające na znacznej leuko- cytozie z przewagą krwinek jednojądrzastych, oraz często objawy uszkodzenia narządów wewnętrznych, głównie wątroby. Okres wylęgania wynosi 1—3 tygodni.

Dalej

Atebryna (Mepacrine, Ouinacrine)

Objawy: wysypka podobna do szkarlatynowej, uszkodzenie wielo- nerwowe z objawami ataksji, psychozy toksyczne.

Leczenie: płukanie żołądka z węglem, środki krążeniowe, podawanie suprareciny.

Dalej

POSOCZNICA

Zakażenie określane tą nazwą występuje prawie z reguły w następstwie ran i obrażeń w obrębie przewodu płciowego. W wyjątkowych przypadkach ma ono cechy powikłania już uprzednio istniejących w ustroju spraw bakteryjnych (np. zapalenia migdałków, zapalenia ucha środkowego itp.j.

Dalej

Zasady są generalizacją skuteczności społecznej

Wydaje się, iż podwójna orientacja (zasady i skuteczności) jest ważna także i dlatego, że nie wystarcza powoływanie się tylko na zasady, gdyż mają one charakter historyczny, zasięgi zróżnicowane, różne lekcje jednostkowe i kolektywne. ‘

Dalej