Narządy moczowo-płciowe

Narządy moczowo-płciowe. Z początku noworodek oddaje mało moczu, może się nie moczyć przez cały pierwszy dzień, a nawet dwa dni. Zależy to od przyjmowania małych ilości płynów. W przypadku porodu pośladkowego narządy płciowe noworodka mogą być obrzękłe, z zasinieniem i otarciem naskórka. U chłopców stwierdzamy jądra w mosznie lub jeszcze w kanale pachwinowym.

Dalej

Odrębności kliniczne noworodka

Obecność powyższych odruchów dowodzi prawidłowego rozwoju ośrodkowego układu nerwowego. Brak ich nasuwa podejrzenie niedojrzałości, urazu lub wady rozwojowej tego układu.

Dalej

Układ nerwowy

Układ nerwowy. Odruchy ścięgnowe i okostnowe noworodka są bardzo żywe, tak samo odruch rogówkowy, gardłowy, ssania. Do odruchów bezwarunkowych wrodzonych, występujących tylko w okresie noworodkowym, należą

Dalej

Jama brzuszna

Jama brzuszna noworodka jest nieco wysklepiona powyżej poziomu klatki piersiowej, wątroba i śledziona są macalne. Przy wiotkich powłokach można wymacać nerki. Mała domieszka krwi w stolcu może być spowodowana podrażnieniem błony śluzowej i jest bez znaczenia. Krew zmieniona w stolcu może pochodzić z pękniętych brodawek matki. Duża ilość krwi w stolcu jest objawem czarnej choroby (melaena).

Dalej

Niedokrwistość w Zimnica

Zimnica powoduje zawsze niedokrwistość wskutek niszczenia krwinek czerwonych. Ciężki i długotrwały przebieg choroby, zwłaszcza z superinfekcją, prowadzi u starszych dzieci i dorosłych do wyniszczenia. Powiększenie śle dziony, niekiedy do znacznych rozmiarów, spotyka się w każdej postaci zimnicy odpowiednio do stopnia jej ciężkości. W późniejszym okresie śledziona jest twarda, chrząstkowata, stosunkowo łatwo ulega pęknięciu. Wątroba również powiększa się, szczególnie u młodszych dzieci, choć nie w takim stopniu jak śledziona. Skóra jest blada z odcieniem szarozielonym, niekiedy z dość silną pigmentacją. Zarówno u dzieci starszych, jak i młodszych malaria może przybierać formę bezobjawową (malaria latens) lub z nieznacznymi tylko objawami. W tych przypadkach możemy mówić

Dalej

Przemiana materii

U wcześniaków, których wątroba jest bardziej niedojrzała, hiperbiliru- binemia może być wyższa i utrzymywać się przez kilka tygodni.

Dalej

Serce noworodka

Serce noworodka jest duże, gdyż w życiu płodowym musi przepychać krew także przez pępowinę i łożysko. W życiu pozapłodowym praca serca zmniejsza się. Również wielkość serca w stosunku do wagi ciała zmniejsza się we wczesnym niemowlęctwie. U noworodka następuje gromadzenie się krwi w narządach wewnętrznych, przez co u zdrowego noworodka wątroba i śledziona stają się macalne. Rezultatem tego jest złe ukrwienie kończyn i skóry.

Dalej

Gruczoły dokrewne

Gruczoły dokrewne. Hormony matki, przechodząc przez łożysko, mogą kompensować braki hormonalne płodu, np. niedoczynność tarczycy. Odwrotnie, u matki z niedoczynnością tarczycy stwierdzamy poprawę w czasie ciąży wskutek działania hormonu płodu. W pierwszych 1—2 tygodniach życia noworodek jest pod silnym wpływem hormonów płciowych matki, przekazanych przez łożysko. U 9-0% noworodków obu płci stwierdzamy obrzęk sutków, często z wydzieliną o składzie siary. U noworodków żeńskich narządy płciowe są obrzękłe, wydzielają śluz, może być krwawienie z pochwy, w której stwierdza się przerost wielowarstwowy nabłonka. Wszystkie te zmiany są częstsze u noworodków donoszonych niż u wcześniaków, które krócej były poddane działaniu hormonów matki. Zmiany te ustępują szybko. Nadnercza noworodka są duże, ich waga wynosi -0,2% wagi ciała (u dorosłych -0,-01%). To powiększenie zależy od silnie rozwinętej kory płodowej, tzw. warstwy X, leżącej wewnątrz od wąskiej warstwy komórek tworzącej korę trwałą. Od chwili urodzenia zaczyna się inwolucja warstwy X komórki jej zanikają w okresie od 2—4 tyg. życia, rozrastają się natomiast warstwy kory prawidłowej. Powiększenie grasicy może powodować objawy uciskowe, jednak w większości stanów chorobowych noworodka grasica raczej ulega zmniejszeniu. Gruczoły przytarczyczne mogą po urodzeniu wykazywać przejściową fizjologiczną niedomogę, co czasem staje się przyczyną tężyczki u noworodka. Powiększenie tarczycy noworodka wymaga skontrolowania, czy nie ma nadmiaru jodu w pożywieniu matki. Kretynizmowi wrodzonemu można zapobiec, poprawiając i uzupełniając czynność tarczycy i brak jodu u matki. Stałe podawanie jodu lub tiouracylu w ciąży nie jest wskazane ze względu na płód. W trzustce płodu i noworodka ilość komórek wydzielających insulinę jest liczniejsza niż u dorosłych.

Dalej

Rozpoznanie błonicy

Rozpoznanie błonicy opiera się przede wszystkim na zespole obja- . wów klinicznych. Badanie bakteriologiczne jest cenną metodą pomocniczą, jednakże nie ma znaczenia decydującego dla rozpoznania błonicy. Głoszona przez doświadczonych klinicystów zasada, że ,,w diagnostyce błonicy pierwsze i ostatnie słowo należy do klinicysty”, jest obowiązująca i niewzruszona.

Dalej

Przyswajanie i przemiana składników odżywczych

Przyswajanie i przemiana składników odżywczych i mineralnych. Noworodek przyswaja białko dobrze, wydziela małe ilości azotu w moczu, tak że ma dodatni bilans azotowy pod koniec pierwszego tyg. życia. U noworodka prawidłowy poziom białka w surowicy lub osoczu wynosi około 6 g’%, u wcześniaków około 4,5 g%. Niedobór ten dotyczy głównie globulin. Węglowodany proste są głównym źródłem pożywienia noworodka, który trawi je bardzo dobrze. Natomiast trawienie skrobi jest upośledzone. Węglowodany proste dochodzą do krwi w postaci dekstrozy. Poziom cukru we krwi noworodka może spaść do 4-0 mg%, nie dając żadnych klinicznych objawów hipoglikemii. Wchłanianie tłuszczu u noworodka jest słabe. Wysoka zawartość białka, a niska tłuszczu w siarze jest zgodna ze zdolnością przyswajania pożywienia przez noworodka. Szczególnie słabe jest wchłanianie tłuszczu u wcześniaków. W związku z tym tracą one dużo tłuszczu w stolcach, i to więcej tłuszczu z mleka krowiego, mniej z mleka kobiecego. W zależności od rodzaju pożywienia matki noworodek rodzi się z większymi lub mniejszymi zapasami soli mineralnych i witamin. Tylko duże niedobory w diecie matki dają wyraźne objawy niedoboru u noworodka i objawy te występują raczej w okresie późniejszym niż noworodkowym. W życiu płodowym połowa całego zapasu wapnia gromadzi się w ostatnich tygodniach ciąży. Fosfor gromadzi się u płodu podobnie jak wapń. Poziom fosforu w surowicy krwi noworodka równa się 5,55 mgn/o, wapnia 11 mg%. Podczas gdy poziom wapnia po urodzeniu spada, rośnie poziom fosforu, co może doprowadzić do tężyczki noworodka. Przyczyną tego stanu jest fizjologiczna niedomoga gruczołów przytarczycznych. Ilość żelaza w organizmie płodu zależy od diety matki. W wątrobie wcześniaka znajduje się mniej żelaza niż u noworodka donoszonego.

Dalej

Etiologia CHOROBy REUMATYCZNej

Etiologia. Nie osiągnięto dotąd jednolitego poglądu na etiologię tego schorzenia. W związku z tym szereg teorii tłumaczy przyczynę i sposób powstawania choroby.

Dalej

Choroba Stilla

– 6. Choroba Stilla i choroba Schönlein-Henocha, zaliczane przez niektórych do chorób kolagenowych, opisane są w rozdziale „Schorzenia reumatyczne1′.

Dalej