Ostre bóle krzyża

Najbardziej bolesne i ograniczone są ruchy zginania i prostowania kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. Pewnego rodzaju zablokowanie ruchów w stawie między- trzonowym może spowodować wklinowanie się fragmentu jądra. Napinanie uszkodzonego pierścienia włóknistego oraz przylegającego do niego więzadła podłużnego tylnego i związany z tym ból ograniczają ruch zgięcia kręgosłupa na drodze odruchowego napięcia mięśni. Zarówno zginanie, jak i prostowanie kręgosłupa połączone jest ze zmianami ciśnienia w obrębie krążka międzykręgowe- go, a tym samym powoduje mniejsze lub większe uwypuklenie się jądra miażdżyste- go do kanału kręgowego. W związku z tym chory stara się utrzymać taką pozycję ciała, w której nie zwiększa się ciśnienie w krążku, oraz wystrzega się ruchów mogących wypychać krążek, a tym samym wywoływać ból.

Napadowi ostrych bólów krzyża z reguły towarzyszy zmiana postawy ciała w postaci spłaszczenia lordozy, a w niektórych powstania skoliozy. W przeciwieństwie do spłaszczenia lordozy, która wynika jedynie z zaburzenia mechaniki stawu międzytrzonowego, skolioza powstaje jako odruch ochronny na bezpośrednie drażnienie korzeni nerwowych. Skolioza jest najczęściej skierowana wypukłością w stronę miejsca drażnienia.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>