Osłabienie mechanizmów obronnych płuc

Równie poważne zagrożenie stwarza upośledzenie sprawności mięśni jamy ustnej i gardła spotykane w naczyniowych uszkodzeniach mózgu, stwardnieniu rozsianym czy chorobach zwyrodnieniowych (34). Mechaniczne upośledzenie wentylacji i ujawniające się w związku z tym ogniska niedodmy płuc niezależnie od przyczyny mogą w znacznej mierze upośledzać aktywność fagocytów płucnych stwarzając podłoże do zapalenia płuc (32).

Osłabienie mechanizmów obronnych nabłonka ma bardzo zróżnicowa-ne przyczyny. Należy do nich niedostateczne oczyszczanie drzewa oskrzelowego w wyniku niewłaściwej struktury fizykochemicznej śluzu, nieprawidłowej czyn-ności rzęsek, ognisk metaplazji płaskonabłonkowej czy rozstrzeni oskrzeli. Śluz pokrywający błonę śluzową, nieprawidłowo zagęszczony, lepki, zalegający w oskrzelach, może stanowić dobre środowisko dla bakterii (4). Stany takie obser-wuje się między innymi w mukowiscydozie czy astmie oskrzelowej. Dyskineza rzęsek to nie tylko obraz opisywany w zespole Kartagenera, ale stan wywołany licznymi czynnikami zewnętrznymi, jak dym tytoniowy, ekspozycja na szkodli-wości środowiska, czynniki biologiczne (bakterie, wirusy), fizyczne (energia joni-zująca) czy działania medyczne i leki, w tym środki używane do narkozy (1).

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>