OKRES OKOŁOPORODOWY

Okres karmienia jest okresem dalszej ścisłej łączności między matką a dzieckiem, W tym okresie łączność ta dotyczy wyłącznie jednokierunkowego transportu leków od matki do organizmu dziecka. Nie obejmuje natomiast, jak ma to miejsce podczas życia płodowego, spełnianej przez organizm matki funkcji wydalniczej dla leków – wspólnej dla obu organizmów.

Ze wzglądu na to, że prawie każdy lek dostaje się do mleka matki, noworodek i niemowlę są narażone na działanie leków przyjmowanych przez matkę. Na ogól jednak stężenia leków w mleku są niewielkie, zbyt małe do wywołania działań toksycznych. Przy długotrwałym podawaniu mogą one jednak osiągać duże stężenia w organizmie dziecka w wyniku niesprawnej funkcji nerek w pierwszym okresie życia. Znaczne niebezpieczeństwo stanowią leki o dużym powinowactwie do białek osocza krwi, gdyż nawet bardzo małe ich ilości są wystarczające do spowodowania wypierania bilirubiny z połączeń z albuminą i powstania kernicterus u noworodka czy niemowlęcia.

Zaburzenia we wczesnej adaptacji noworodka. Mogą one wpływać na działanie podanego leku. Na przykład często występujące we wczesnym okresie życia zaburzenia metaboliczne takie, jak hipoglikemia, Jripokal- cemia, kwasica metaboliczna, mogą w znacznym stopniu zmieniać działania farmakologiczne i toksyczne podawanych leków. Stres wynikający z zimna może spowodować u noworodka skurcz naczyń obwodowych, zwiększenie stężenia wolnych kwasów tłuszczowych i kwasicę. Wolne kwasy tłuszczowe współzawodniczą z lekami o miejsce wiązania z białkami osocza krwi, zwiększając stężenie i aktywność podawanych w tym czasie leków. Skurcz naczyń obwodowych może opóźniać wchłanianie leków wstrzykniętych podskórnie lub domięśniowo, zmniejszając ich stężenie poniżej oczekiwanego. Zwiększone stężenie jonów H+ w kwasicy powoduje zwiększenie wypierania przez leki bilirubiny związanej z albuminą osocza krwi [27],

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>