Odrębności kliniczne noworodka

Obecność powyższych odruchów dowodzi prawidłowego rozwoju ośrodkowego układu nerwowego. Brak ich nasuwa podejrzenie niedojrzałości, urazu lub wady rozwojowej tego układu.

Odrębności kliniczne noworodka. W razie większego odwodnienia ciepłota ciała noworodka może wznieść się nawet do 4-0°C, jest to tak zwana gorączka noworodków. Po zwiększeniu podaży płynu gorączka szybko opada. Po przejściowym spadku waga noworodka wraca do normy około 1-0 do 2-0 dnia życia, dłuższy spadek jest patologiczny i zazwyczaj jest wywołany urazem porodowym, niedożywieniem lub innymi schorzeniami. Żółtaczka fizjologiczna noworodków nie wymaga leczenia. Przejściowo, w razie większego jej nasilenia, noworodek może być senny, niechętnie ssać pierś, przez co ulega odwodnieniu i ubywać na wadze. Objawy te ustępują po kilku dniach. O ile żółtaczka wystąpi w pierwszych 24 godzinach życia, należy podejrzewać chorobę hemoli- tyczną noworodków. Długotrwała żółtaczka nasuwa podejrzenie posocznicy lub wady rozwojowej dróg żółciowych. W żółtaczce fizjologicznej stolce są prawidłowe, nie stwierdza się barwników żółciowych w moczu.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>