Ocena skuteczności działania nadololu

Brak depresyjnego działania na serce, duża skuteczność w leczeniu niemiarowości, szczególnie typu adrenergicznego, sprawiają, że nadoloi jest lekiem z wyboru w niemiarowościach towarzyszących zawałowi mięśnia sercowego [585], Profilaktycznie jest wskazany w katecholaminemiach, a leczniczo w chorobie nadciśnieniowej [261], W schorzeniu tym, stosowany w początkowym okresie w dawce 40 mg/dobę, a następnie w dawkach wzrastających do 560 mg/dobę, powodował znamienny spadek ciśnienia krwi skurczowego i rozkurczowego [345]. Gdy podawano dawkę 280 – 320 mg 2 razy dziennie, ciśnienie skurczowe zmniejszało się o 6-20%, a rozkurczowe o 10% ]266], Poza tendencją do zwolnienia czynności serca nie zauważono żadnych niepożądanych objawów działania nadololu. Po 14 tygodniach leczenia nadoiolem stwierdzono zmniejszoną o 50% aktywność osoczową reniny [345], Ciekawą obserwację podał Mili [466], który zauważył, że lewa komora, przerosła zazwyczaj w chorobie nadciśnieniowej, ulega normalizacji, gdy podaje się nadoloi.

W przebiegu nadciśnienia próbuje się również kojarzyć podawanie nadololu łącznie z tiazydami (25 – 50 mg hydrochlorotiazydu). Wyniki leczenia są znacznie lepsze, niż w przypadku, %v którym stosuje się sam lek odwadniający [286].

Ocena skuteczności działania nadololu w porównaniu z propranololem, przeprowadzona w grupie chorych z chorobą niedokrwienną serca, wypadła bardzo pomyślnie dla nadololu [347, 993]. Okazało się, że nadolol w dawce 100 mg podawany raz dziennie, a propranolol w ilości 112 mg podzielony na 4 dawki, w jednakowy sposób zmniejszały liczbę napadów bólowych oraz ograniczały konieczność zażywania nitrogliceryny.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>