Ocena bezpieczeństwa stosowanych środków antykoncepcyjnych

Ocena bezpieczeństwa stosowanych środków antykoncepcyjnych jest trudna z uwagi na względność samego pojęcia bezpieczeństwa: wprowadzenie do organizmu ludzkiego jakiejkolwiek substancji chemicznej niesie ze sobą elementy ryzyka. Biorąc pod uwagę choćby tylko mechanizmy alergiczne można liczyć się z groźnymi następstwami używania nawet prezerwatyw czy pessariów. Formułując kryterium oceny bezpieczeństwa stosowanych środków winno mieć się na uwadze przede wszystkim to, by niebezpieczeństwo ich stosowania było mniejsze niż niebezpieczeństwo związane z samą ciążą. W roku 1967 lekarze brytyjscy stwierdzili, że ryzyko rozwoju chorób zakaźnych czy embolii płucnych u kobiet ciężarnych i u położnic jest 6-krotnie większe niż u kobiet nie- ciężarnych, a tylko 3-krotnie większe u kobiet, które stosują doustne środki antykoncepcyjne.

O wiele trudniej przedstawić takie zestawienie w odniesieniu do komplikacji powstałych w wyniku sztucznego przerwania ciąży, z którym związane są dość trudne do ujęcia bezpośrednie i odległe w czasie powikłania.

Ocena bezpieczeństwa stosowanych środków antykoncepcyjnych – rozwinięcie

Na podstawie badań retrospektywnych stwierdzono niezbicie, że kobiety nie wykazujące stanów predysponujących do rozwoju chorób zakrzepowych mają 4-krotnie większą szansę rozwoju tych chorób używając doustnych środków antykoncepcyjnych. Należy jednak podkreślić, że jakkolwiek ryzyko takie istnieje, to częstość występowania tych zmian w populacji ludzi jest bardzo mała. Dotyczy to również kobiet zmarłych w wyniku embolii płucnej, sercowej lub mózgowej. Związek przyczynowy śmierci z zażywaniem doustnych środków antykoncepcyjnych stwierdzono w kilku przypadkach na każde 100 tysięcy kobiet używających tych środków. Należy podkreślić, że w ostatnich latach wzrost śmiertelności z powodu chorób zakrzepowych dotyczy nie tylko kobiet, ale również i mężczyzn na powstawanie tych chorób mogą wpływać takie czynniki, jak: brak ruchu, zbyt częste przebywanie w pomieszczeniach zamkniętych, a zwłaszcza oglądanie bez ruchu telewizji, z drugiej strony jednym z przekonywających argumentów wskazujących na związek przyjmowania doustnych środków antykoncepcyjnych ze wzrostem liczby przypadków chorób zakrzepowych jest fakt, że zmniejszenie o połowę zawartości estrogenów w pigułkach antykoncepcyjnych spowodowało aż 3-krotne zmniejszenie liczby zgonów z powodu embolii płucnych. Dlatego też zaleca się stosowanie pigułek antykoncepcyjnych zawierających mniej niż 50 pg estrogenu i to w terapii kombinowanej, a nie sekwencyjnej. Ryzyko zgonu teoretycznie oblicza się na 3 przypadki wśród 100 tysięcy kobiet przyjmujących doustne środki antykoncepcyjne w ciągu roku, w stosunku do 0,5 zgonu wśród takiej samej liczby kobiet nie przyjmujących tych środków. Prawdą jest również to, że stosowanie środków antykoncepcyjnych doprowadza do obniżenia śmiertelności z powodu ciąży w ogóle. Wystarczy porównać liczbę zgonów związanych z ciążą, a wynoszącą 25 na 100 tysięcy ciąży (w Wielkiej Brytanii), z liczbą przypadków śmierci wskutek używania tych środków – 3 kobiety na 100 tysięcy. Cyfry te są jeszcze bardziej przekonywające dla krajów, w których pomoc lekarska jest na niższym poziomie.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>