Obmacywanie części pochwowej

Obmacywanie części pochwowej w obrębie wspomnianego rozlanego zgrubienia wykazuje jego niezwykłą zbitość, która jednak nie ma cech elastyczności, jakby ta część partio vaginalis nie była zbudowana z komórek mięśniowych. Cecha ta uwydatnia się zwłaszcza w przypadkach, kiedy naciek rakowy zajmuje tylko jedną wargę lub jej kawałek, gdyż wówczas można łatwo porównywać zdrowe tkanki z częścią schorzałą. Również i w przypadkach, w których powstało drobne, powierzchowne owrzodzenie części pochwowej, dno i brzegi jego odznaczają się właśnie j tą nieelastyczną zbitością, która nie przypomina zupełnie chorobowo zmienionych i twardych tkanek, jakie stwierdzamy np. w nieżycie szyjki macicznej. W początkach swych rak nie powoduje zmiany kształtu części pochwowej. Zaznacza się ona dopiero w dalszym jego rozwoju.

Dotknięcie lub przesunięcie palcem po powierzchni nowotworu powoduje lekkie krwawienie, gdyż łamliwa tkanka rakowa ulega łatwo urazowi. Wspominano o tym już poprzednio.

Przy oględzinach we wzierniku miejsc podejrzanych na części pochwowej (w dobrym świetle) stwierdzamy, że powierzchnia ich jest raczej matowa niż lśniąca i że wykazuje nierówności. Ponieważ zmiany rakowate powstają zwykle w pobliżu ujścia zewnętrznego kanału szyjki macicznej i z tego powodu części nowotworu leżące najbliżej tego ujścia są najstarszymi i pierwsze ulegają rozpadowi, najwcześniejsze owrzodzenia rakowate trafiają się głównie w tym miejscu. Krwawią one też szczególnie łatwo przy dotknięciu. Ale i w przypadkach, kiedy podejrzane części portio vaginalis przypominają do złudzenia nadżerkę, krwawienie jej przy lekkim dotknięciu podejrzenie to jeszcze pogłębia.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>