NIEOŻĄDANE DZIAŁANIE AMINOGLIKOZYDÓW

Aminoglikozydy (streptomycyna, kanamycyna, gentamycyna, neomycyna). Działają wybiórczo neurotoksycznie, Kanamycyna daje często bóle głowy, uczucie ciśnienia w głowie i niepokój. Opisywano również zawroty głowy, parestezje, uszkodzenia nerwu językowo-gardłowego oraz niezborność. Obraz zatrucia może przypominać zatrucie magnezem, może on zależeć od hipokalcemii. Stosowanie neomycyny lub kanamycyny niekiedy wywołuje zespól złego wchłaniania powstający w następstwie biegunek. .

Szczególnie istotne jest działanie niepożądane aminoglikozydów na receptor słuchowy.i równowagi.

Po leczeniu aminoglikozydami opisywano również wystąpienie zaburzenia widzenia z wrażeniem wędrowania przedmiotów, przypadki uszkodzeń nerwu wzrokowego, nerwów rdzeniowych, encefalopatię z ruchami choreatycznymi i atetotycznymi [68], fo większych dawkach streptomycyny mogą wystąpić zaburzenia oddychania typu Cheyne-Stokesa i śpiączka. Tego rodzaju ciężkie powikłania wystąpią w przypadkach gruźlicy z niewydolnością nerek.

Szczególnie często pojawiają się zaburzenia po dokanałowym podaniu streptomycyny w dawce powyżej 0,03-0,04 g (u dorosłych). Są to miejscowe odczyny oponowe oraz działania toksyczne na mózg przejawiają-

– 170 ce się zaburzeniami siuchu, widzenia, uogólnionymi drgawkami, sennością i zaburzeniami świadomości. Obecnie podaje się mniejsze ilości, rzędu 0,01-0,025 g, rozcieńczając lek wielokrotnie płynem i wstrzykując powoli. W tych warunkach tego rodzaju działanie niepożądane prawie nie występuje.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>