Niedostatecznie uwapniona kość

Niski poziom wapnia i fosforu w surowicy dodatkowo działa ujemnie na procesy kostnienia, na odkła-danie soli mineralnych na podłożu kostninowym, a także na rozwój komórek chrząstek wzrostowych.

Niedostatecznie uwapniona kość cechuje się mniejszą mechaniczną odpornością, podatna jest na wyginanie i złamania pod naciskiem ciężaru ciała i pociągania przez mięśnie. Dołączają się bóle kości, rzadziej stawów, parestezje, a w przypadkach nasilonej hipokalcemii kurcze mięśni i drgawki (dodatni objaw Trousseau i Chwostka). Obniżenie napięcia mięśni może być powodem szybkiego męczenia się i łatwości wytwarzania się wad postawy.

Do klinicznych objawów krzywicy należy również pogrubienie nasad, połączeń chrzęstno-kostnych żeber (różaniec krzywiczy), wygięcie żeber w miejscu przyczepu przepony (bruzda Harrisona), zwiększenie guzów czołowych i ciemieniowych (czaszka kwadratowa), opóźnienie zarastania ciemiączek i wyrzynania zębów. Wygięcia kości długich dotyczą głównie okolicy przynasad kości udowej i piszczelowej. Łatwe odkształcanie się kręgów pod wpływem nacisku może spowodować kifozę i skoliozę.

W obrazie radiologicznym chrząstki wzrostowe są grube, granica między kością a chrząstką jest zatarta. Nasady i przynasady szerokie z zagiętymi brzegami (obraz dachu pagody), uwapnienie kości słabe, z poprzecznymi pasmami przewapnienia lub odwapnienia, warstwa korowa ścieńczała, krążki międzykręgowe wpuklają się w kie-runku trzonu (kręgi rybie).

Jeśli awitaminoza D dotyczy dorosłych, może rozwinąć się obraz osteomalacji (odwapnienie, wygięcie, złamania kości kończyn dolnych, miednicy i kręgosłupa).

Objawy krzywicy i osteomalacji mogą być spowodowane wieloma czynnikami- Zestawienie rodzajów, przyczyn i cech charakterystycznych krzywicy przedstawia tab. 6.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>