Niedokrwistość w Zimnica

Zimnica powoduje zawsze niedokrwistość wskutek niszczenia krwinek czerwonych. Ciężki i długotrwały przebieg choroby, zwłaszcza z superinfekcją, prowadzi u starszych dzieci i dorosłych do wyniszczenia. Powiększenie śle dziony, niekiedy do znacznych rozmiarów, spotyka się w każdej postaci zimnicy odpowiednio do stopnia jej ciężkości. W późniejszym okresie śledziona jest twarda, chrząstkowata, stosunkowo łatwo ulega pęknięciu. Wątroba również powiększa się, szczególnie u młodszych dzieci, choć nie w takim stopniu jak śledziona. Skóra jest blada z odcieniem szarozielonym, niekiedy z dość silną pigmentacją. Zarówno u dzieci starszych, jak i młodszych malaria może przybierać formę bezobjawową (malaria latens) lub z nieznacznymi tylko objawami. W tych przypadkach możemy mówić

-0 pewnego rodzaju symbiozie. Rozpoznanie zimnicy opieramy na opisanych wyżej objawach, a więc typowych napadach zimniczych, powiększeniu śledziony, niedokrwistości itd. W rozpoznaniu różnicowym bierzemy pod uwagę ostre

– 1 przewlekłe stany posocznicze (posocznica, dur brzuszny, kiła). Potwierdzenie rozpoznania w przypadkach wątpliwych uzyskujemy przez badanie rozmazu krwi lub szpiku i stwierdzenie pasożytów w krwinkach czerwonych. Rozmaz pobieramy na szczycie gorączki, gdyż wtedy najłatwiej jest znaleźć pasożyty. W razie ujemnego wyniku poszukiwań należy przeprowadzić kilkakrotne badanie.

Leczenie. Obok od dawna znanego i wysoce skutecznego leku przeciw pasożytom zimnicy, jakim jest chinina, stosuje się dziś powszechnie również preparaty syntetyczne, z których najczęściej używane są: atebryna (primachina), paludryna i daraprim. Chinina i ate- bryna są skuteczne przeciwko postaciom bezpłciowym pasożytów, natomiast pozostałe także przeciwko postaciom płciowym (gametom).

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>