NATURALNE AMINY KATECHOLOWE

Trzecia naturalna amina katecholowa – dopamina – ma wiele swoistych właściwości fizjologicznych. Stwierdzono, że wywiera ona dodatnie działanie inotropowe na serce i zwiększa jego objętość minutową. Wpływ dopaminy na ciśnienie krwi zależy od stosowanej dawki: małe dawki nie wpływają na wartości ciśnienia tętniczego, średnie i duże powodują jego wzrost. Ponadto zmniejsza ona opór w krążeniu nerkowym i zwiększa przepływ nerkowy. Dopamina wywiera swoje działanie na układ serco- wo-naczyniowy poprzez wpływ na receptory a- i fi-adrenergiczne oraz swoiste receptory wrażliwe na dopaminę (DA). Postuluje się obecność dwóch podtypów tych receptorów, Aktywacja receptorów DAj ma prowadzić do rozszerzenia naczyń nerkowych, krezkowych, wieńcowych i mózgowych, aktywacja zaś DA2 – hamować uwalnianie noradrenaliny w zakończeniach nerwów wspólczulnych.

Na zakończenie należy wspomnieć, że oprócz amin katecholowych naturalnych, wytwarzanych w organizmie, istnieje wiele amin sympatomi- metycznych uzyskanych syntetycznie. Mechanizm ich działania jest różny i zależy od tego, jakie rodzaje receptorów pobudzają. Trzeba dodać, że niektóre z syntetycznych amin sympatomimetycznych, jak metaraminol i mefentermina, działają głównie poprzez uwalnianie noradrenaliny w po- zazwojowych zakończeniach adrenergicznych. Natomiast ich bezpośredni wpływ na układ sercowo-naczyniowy jest niewielki.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>