Naświetlanie kolorowym światłem

Wiedza o związkach pomiędzy kolorami i pewnymi właściwoś-ciami czakr (-> str. 97) ma największe znaczenie w chromatote- rapii, gdzie za pomocą napromieniowania światłem określonej barwy łagodzi się niektóre dolegliwości psychosomatyczne. Chromatoterapia jest też wykorzystywana w akupunkturze, gdzie naświetla się wybrane punkty skóry światłem o odpowied-nio dobranej długości fali, czyli barwie.

Co można zrobić? W ciężkich przypadkach migreny warto poszukać doświadczonego specjalisty w zakresie leczenia bar-wami. W prostych przypadkach kurację możemy z powodze-niem przeprowadzić samemu. W tym celu należy zapoznać się z zamieszczonymi dalej informacjami dotyczącymi oddziaływa-nia kolorów i porównać je z opisem barw poszczególnych czakr (-> str. 97). Po odnalezieniu „swojej” barwy zaopatrzmy się w kolorową szybkę (lub papier) i umocujmy ją przed żarówką lampki nocnej (jej moc nie powinna przekraczać 60 W). Na-świetlaniu kolorowym światłem poddajemy przez ok. 20 minut właściwą, tj. odpowiadającą wybranemu kolorowi, zablokowaną czakrę, powtarzając seans codziennie przez około 10 dni. Jeżeli kuracja nie da zadowalającego wyniku, należy zastanowić się, czy wybraliśmy odpowiedni kolor.

Kolor czerwony pobudza przemianę materii, powodując szybsze wydalanie trujących substancji z organizmu. Zwiększa również wydolność, udrażnia przepływ energii i pomaga przeła-mać wewnętrzne blokady. Wzmacnia również energię seksual-ną. Odblokowujące działanie światła o barwie czerwonej wyko-rzystuje się przy wielu dolegliwościach. Przykładowo, można go użyć dla udrożnienia zatkanego nosa lub przy zaparclach. Przy bólach głowy, których przyczynąjest nadmierne napięcie mięśni kręgosłupa, czerwonym światłem należy naświetlać plecy.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>