MOŻLIWOŚCI OCENY STANU REGULACJI NEUROHORMONALNEJ

Jednym ze sposobów oceny stanu regulacji hormonalnej ustroju są badania laboratoryjne. Diagnostyka endokrynologiczna w znacznej mierze opiera się na oznaczaniu dobowej ilości hormonów wydalanych z moczem lub ich aktualnego poziomu we krwi. Biorąc jednak pod uwagę złożoność regulacji neurohormonalnej ustroju, należy bardzo ostrożnie oceniać uzyskane wyniki, na przykład w wypadku wydalania hormonów z moczem, tylko wartości znacznie różniące się od prawidłowych dają jednoznaczne informacje o gospodarce hormonalnej, natomiast stężenia odpowiednich hormonów wydalanych z moczem, pozostające w granicach normy, nie mogą wyłączać nieprawidłowych stanów hormonalnych. Oznaczanie poziomu hormonów sterydowych w moczu dotyczy bowiem tylko części związków chemicznych, a nie wszystkich metabolitów interesujących nas hormonów. Tak na przykład przy ustalaniu zaburzeń hormonalnych u kobiet, zwłaszcza w okresie klimakterium, oznaczenie ograniczające się tylko do poziomu estronu, estradiolu i estriolu jest niewystarczające, bo w tym okresie życia kobiety należałoby oznaczyć co najmniej osiem innych związków estrogennych, zwanych „niekla- sycznymi”. Pochodne te, jakkolwiek nie pozostają w bezpośrednim związku z całym cyklem miesięcznym kobiety, to jednak odgrywają istotną rolę w podtrzymaniu regulacji sprzężeń zwrotnych w ustroju. Podobnie ogólne oznaczanie poziomu gonadotropin bez możliwości rozróżnienia, czy mamy do czynienia z nadmiernym wydzielaniem FSH czy LH, nie daje oczekiwanych informacji o regulacji tropowej przysadki.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>