Miesiączkowanie

Z chwilą, kiedy u kobiety po raz pierwszy wystąpi jajeczkowanie, wchodzi ona w okres tzw. pokwitania, to znaczy że jajnik, prócz uprzedniej czynności hormonalnej, przejawia czynność rozrodczą. Małe pierwotne pęcherzyki zaczynają rosnąć i dojrzewać w ściśle określonych odstępach czasu,by każdorazowo pęknąć i wyrzucić jajko, a z pozostałej w pęcherzyku błony ziarnistej i otoczki wewnętrznej, stworzyć ciałko żółte.

– a) zmiany w śluzówce macicy i w jajniku. Równocześnie z wystąpieniem czynności rozrodczej w jajniku, błona śluzowa macicy, która dotychczas przedstawiała sitale jednakowy obraz histologiczny, jako cienka błona śluzowa, z nielicznymi gruczołami, zaczyna przechodzić okresowe przemiany, w zależności od cyklu jajnikowego, ściśle z nim związane (rys. 9). Jest to tzw. fala miesiączkowa, która będzie się stale powtarzała, w odstępach około cztero-tygodniowych, przez cały okres dojrzałości płciowej kobiety, aż do zupełnego jej wygaśnięcia, po przekwitaniu. Jajnik wytwarza zdolne do zapłodnienia jajko, a błona śluzowa macicy przygotowuje się na jego przyjęcie, tzw. zagnieżdżenie i umożliwienie mu rozwoju. Jajko nie zapłodnione nie zagnieżdża się w przygotowanej w tym celu śluzówce, przeto spełniła ona swoje zadanie i zostaje wydalona, jako zbędna, w okresie krwawienia miesiączkowego. Jak zatem, z punktu widzenia bioloigicznego, należy rozumieć miesiączkowanie?

Musimy stwierdzić, że jest to szereg okresowych zmian, występujących przede wszystkim w narządzie rodnym kobiety, oraz w całym jej ustroju, i mających na celu umożliwienie zagnieżdżenia się zapłodnionego jaja-

Prześledzimy kolejno wszystkie fazy fali miesiączkowej w zależności między rozwojem i dalszymi przemianami pęcherzyka Graafa, a rozbudową śluzówki macicy. Obie’ le czynności wiążą się ze sobą nieodłącznie, o czym dowiedzieliśmy się dzięki pracom Hitschmaima, Adlera, Roberta Mayera, Schródera i które ostatecznie zostały ugruntowane, równocześnie z poznaniem hormomologii.

Poczynając od pierwszej połowy okresu miesiączkowego (inlermen- struum),. błona śluzowa macicy zaczylna rozrastać się pod wpływem hormonu pęcherzykowego, wytwarzanego przez błonę ziarnistą i otoczkę wewnętrzną pęcherzyka Graafa, tzn. folikulinę (oestron).

Równocześnie z wzrastaniem i dojrzewaniem pęcherzyka Graafa, błona śluzowa rozrasta się coraz wybitniej, przechodząc z okresu spokoju do okresu tzw. bujania (stadium proliierationis). Gała śluzówka grubieje kilkakrotnie (2—3-krotnie) w .stosunku do grubości pierwotnej i uwydatniają się w niej dwie warstwy: dolna, podstawowa (basalis) i górna czynnościowa (iunctionalis), o wiotkiej, siateczfcowatej tkance łącznej, z licznymi, wąskimi, lekko skręconymi gruczołami, z widocznymi obrazami podziału komórek.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>