Liczba stosunków płciowych

Liczba stosunków płciowych uzależniona jest ściśle od potrzeb indywidualnych i stwarzanie w tym względzie jakichkolwiek przepisów jest rzeczą bezsensowną. Wszelkie nadużycia płciowe prowadzą jednak do stanów znużenia, wyczerpania i zniechęcenia, zarówno u mężczyzny, jak i u kobiety, toteż unikanie ich ma dla ogólnego samopoczucia i prawidłowych czynności zarówno fizycznych, jak duchowych bardzo duże znaczenie.

Higiena kobiety w okresie dojrzałości płciowej, a więc do wystąpienia objawów przekwitania, opiera się na głównej zasadzie, aby cały jej ustrój, a w szczególności narządy rodne, utrzymać w stanie zdrowia i sprawności, umożliwiającej dalsze czynności rozrodcze. Probierzem zdrowia części rodnych i prawidłowych ich czynności jest przede wszystkim przebieg miesiączki, gdyż prawie wszystkie stany chorobowe narządów tych pociągają za sobą zaburzenia miesiączkowania. Jeśli prawidłowo i regularnie miesiączkująca kobieta nie skarży się lównież na bóle w podbrzuszu lub krzyżu, istnienie jakiegokolwiek schorzenia ginekologicznego jest mało prawdopodobne. W związku z dążeniem do wczesnego rozpoznawania nowotworów złośliwych (przede wszystkim raka macicy) i to w okresie, kiedy one nie dają jeszcze klinicznych objawów, wydaje się jednak rzeczą celową – zwłaszcza u kobiet po czterdziestce – zasięganie przez nie od czasu do czasu porady u lekarza i poddanie się badaniu ginekologicznemu.

W tych wszystkich przypadkach, kiedy narządy rodne uległy schorzeniu, unikać trzeba wszelkiego ich podrażnienia. Z tego względu stanowczo przeciwwskazane jest także uprawianie sportów w przebiegu przewlekłych zapaleń macicy i jej przydatków, jak’również w razie stwierdzenia guzów i torbieli narządów rodnych (ze względu na możliwość skrętu). To samo odnosi się do nieprawidłowości miesiączkowych.

W okresie przekwitania, kiedy chodzi o usunięcie lub zapobieżenie licznym dolegliwościom, które są następstwem stopniowego osłabienia czynności wkrewnej jajników, uregulowanie trybu życia odgrywa szczególnie ważną rolę.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>