Kwasy organiczne itp.

Kwasy organiczne, produkty beztlenowej przemiany węglowodanów, występują w znacznie większej ilości w osoczu wcześniaków niż noworodków donoszonych, tak że kwasica stanowi znacznie większą groźbę dla wcześniaka niż dla noworodka donoszonego. Noworodek po urodzeniu przez kilka dni traci na wadze. Jest to zależne od utraty wody, ograniczenia przyjmowania płynów i oddawania smółki. O ile odwodnienie nie przekracza 1-0% wagi ciała, nie należy uważać tego za szkodliwe. Czynność nerek noworodka nie jest jeszcze zupełnie sprawna w porównaniu z dzieckiem starszym i dorosłym. Wykazuje to clearance mocznika i kreatyniny. Ilość dobowa moczu noworodka jest mała z powodu przyjmowania małej ilości płynów. Mocz ten jest jednak hipoto- niczny, co wskazuje na trudności w wydalaniu produktów przemiany materii i elektrolitów. Podawanie chlorku sodu noworodkowi musi być bardzo ostrożne. W moczu noworodka stwierdza się moczany. Obrzęki spotykane u noworodków, głównie u wcześniaków, zależą nie od niedoboru białka, lecz raczej od retencji chlorku sodu lub wadliwego rozmieszczenia wody w organizmie.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>