KORTYKOTROPNA – OPIS

Kortykotropina jest hormonem peptydowym, u ludzi składającym się z 39 reszt aminokwasowych. Sekwencja aminokwasów od 23 do 33 jest fragmentem wyróżniającym kortykotropinę u poszczególnych gatunków. Niżej przedstawiono budowę chemiczną naturalnej ludzkiej kortykotropiny: Ser-Tyr-Ser-Met-Glu-His-Phe-Arg-T rp-G ly-Lys -Pr o-Va 1 -Gly-Lys-Lys- -Arg-Arg-Pro-Val-Lys-Val-Tyr-Pro-Asp-Ala-Gly-Glu-Asp-Glu-Ser-Ala- Glu- -Ala-Phe-Pro-Leu-Glu-Phe.

Łańcuch naturalnej kortykotropiny o 39 resztach aminokwasowych można skrócić bez utraty istotnych właściwości biologicznych.

Schwyzer i Kappeler w 1961 r. dokonali syntezy peptydu ustawiając kolejno 24 aminokwasy wytworzona substancja zachowuje właściwości hormonalne naturalnej kortykotropiny. Syntetyczna kortykotropina jest wytwarzana w skali przemysłowej i znajduje zastosowanie praktyczne Lm.in. jako preparat Synacthen) (p. tab. 8). Wprowadzono też do obrotu syntetyczną kortykotropinę o sekwencji 18 aminokwasów (|łI-18ACTH). Jej działanie jest jednak mniej skuteczne niż naturalnej kortykotropiny i syntetycznej kortykotropiny złożonej z 24 aminokwasów. Okres pół- trwania kortykotropiny wynosi ok. 20 min. W warunkach fizjologicznych stężenie kortykotropiny w surowicy mieści się w granicach 5-80 pg/ml. Kortykotropina z przysadki przenika do krwiobiegu i zostaje rozpoznana przez swoiste receptory kory nadnerczy. Rozpoczyna się synteza białek enzymatycznych kory nadnerczy, kolejno stwierdza się wydzielanie i uwalnianie kortykosteroidów, które przez żyłę nadnerczową dostają się do ogólnego krwiobiegu.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>