Kopulacja z zapłodnieniem zewnętrznym i wewnętrznym część 2

Do zapłodnienia wewnętrznego może dochodzić w wyniku bezpośredniego kontaktu dróg rodnych samca i samicy lub za pomocą specjalnego narządu kopulacyjnego – prącia, Prącie występuje u bardzo odległych grup zwierząt. Spotykamy je u szeregu gatunków owadów, u niektórych ryb, u niektórych gadów (węże), u nielicznych gatunków ptaków (kaczki) oraz u wszystkich ssaków z wyjątkiem stekowców. U poszczególnych gatunków narządy te bardzo znacznie różnią się budową anatomiczną i pochodzeniem filogenetycznym, U ryb są na przykład przekształconą płetwą i noszą nazwę gonopodium mają one na celu wprowadzenie nasienia głęboko do dróg rodnych samicy, U większości ptaków ujście dróg rodnych znajduje się razem z ujściem dróg moczowych i odbytem, w jednym wspólnym otworze zwanym stekiem. W czasie kopulacji dochodzi do bezpośredniego zetknięcia się steków samca i samicy, a następnie do wytrysku nasienia. Stek występuje u przeważającej liczby ptaków, niektórych gadów i tylko u nielicznych ssaków (stekowce).

Przykładem prostej kopulacji z zapłodnieniem wewnętrznym u ryb jest zachowanie gupika pawie oczko (Lebistes reticulatus). Jest to ryba żyworodna zamieszkująca północno-wschodnie wybrzeże Ameryki Południowej. Charakterystyczny dla niej jest brak przywiązania do terytoriów oraz to, że nie sprawuje opieki nad potomstwem – dzieci po urodzeniu są samodzielne. Żyje w stadach. Samce są wojownicze – zwłaszcza w nastroju seksualnym – co powoduje, że niedoświadczone samce, zalecające się początkowo do obu płci, po kilku agresywnych reakcjach ze strony innych samców szybko uczą się zalecać wyłącznie do samic. Samce są bardzo kolorowe, samice nie. W okresie rozrodczym na ciele samców pojawiają się ciemne plamki zakrywające indywidualne ubarwienie. Ubarwienie jest podobne u wszystkich samców i może się pojawiać i zanikać wraz z nastrojem seksualnym lub agresywnym. Zaloty służą uprowadzeniu samicy z grupy oraz skłonieniu jej, by nie poruszała się i umożliwiła samcowi kopulację. W celu oddzielenia samicy od stada samiec płynie za nią. Następnie wypływa przed nią i odwraca się do niej przodem, po czym wykonuje serię szybkich ruchów w kierunku do i od samicy, ciągle skierowany pyszczkiem do niej, tak jakby starał się przyciągnąć ją do siebie. Potem samiec ustawia się pod kątem prostym do samicy i wygina ciało na kształt litery S. Z tej pozycji przechodzi do skoku na odległość około 10 cm, co powoduje, że samica podąża za nim. Skoki i wyginanie się w S mogą się powtarzać, czasem są przerywane ustawianiem się pod kątem prostym do samicy, z nastroszonymi płetwami. Faza uprowadzania przechodzi powoli w fazę unieruchomienia samicy, W pewnym momencie samiec ustawia się pod kątem prostym do samicy (w pozycji S), po czym zamiast poprzednio omawianej sekwencji zachowań podpływa do samicy od przodu (kierując się dalej ku przodowi), następnie wraca. Gdy samica się zatrzyma, samiec opływa ją dookoła i próbuje kopulować (ażeby gonopodium mogło być wprowadzone, samica nie może się poruszać). Skłonne do kopulacji samice odwracają się do samca stroną brzuszną, niechętne – stroną grzbietową.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>