Kastracja zwierząt

Wyniki eksperymentów przeprowadzonych na innych łożyskowcach są zgodne z wynikami uzyskanymi przez Josta w doświadczeniach na królikach. Wells i współpracownicy (1954) obserwowali znaczne zmniejszenie się wielkości pomocniczych męskich gruczołów płciowych u płodów szczurzych, kastrowanych w 18 dniu, i wyraźną ich redukcję u płodów kastrowanych w okresie późniejszym. Raynaud (1950) stwierdził żeńską organogenezę zatoki moczowo-płciowej, żeńskich narządów płciowych oraz zawiązków gruczołów mlecznych u myszy, których gonady zostały zniszczone promieniami rentgenowskimi.

Kastracja zwierząt wykazała, że obecność nadnerczy nie wystarcza do zrekompensowania braku jąder. Jak wiemy, u żeńskich osobników z nieprawidłowym wydzielaniem androgenów nadnerczy, występującym w tak zwanym zespole nadnerczowo-płciowym 7, następuje maskuliniza- cja zewnętrznych narządów płciowych, prowadząca niekiedy nawet do wykształcenia się męskich narządów płciowych. Tak więc nadmiar androgenów nadnerczowych może spowodować maskułinizację zewnętrznych narządów płciowych, lecz w ilościach fizjologicznych nie może zrekompensować braku jąder.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>